Chlív / Paternoster naposledy | Články

Chlív / Paternoster naposledy

17.6.2013

Vážení diváci,
s koncem Sezóny sladkých pokušení se v Komorní scéně Aréna odehraje i úplně poslední představení inscenace her Helmuta Kajzara Chlív/Paternoster.
 

Polský režisér a dramatik Helmut Kajzar (1941 – 1982) byl svým původem i dílem úzce spjat s oblastí Těšínska, kam se ve své tvorbě často vracel.
 

Již jeho prvotina Paternoster (1969) která je snem o návratu domů, do rázovitého kraje Těšínského Slezska, se stala divadelní událostí. Poetickým způsobem v ní oslavuje kraj, který byl součástí svébytné provincie v rakouském mocnářství a v němž se mísily kulturní prvky přicházející z jihu i z východu a který si přesto zachoval protestantskou víru a zůstal polský. A byť zde sugestivně ožívají obrazy autorova dětství, hra rozhodně není žánrovým obrázkem. Paternoster je hrou, která se děje ve snu a řídí se jeho logikou. Je to sen o návratu hrdiny domů, o návratu marnotratného syna, který má být obětován, a o pádu Otce a svržení jeho autority. Nic se ve hře neděje doopravdy, vše, včetně závěrečné exekuce, je pouhým snem. Všechna ta „mezi“, jimiž bylo vymezeno Kajzarovo dětství a dospívání, se v Paternosteru divadelně zhmotňují. Tomu odpovídá i zvolená forma hry, neboť jen ve snu se můžeme pokusit uchopit neuchopitelné. Snad proto Kajzar svou hru charakterizuje jako hru o hledání a nenalezení identity.
 

Do kraje svého dětství se Kajzar vrátil i ve hře Chlív (1980), tentokrát však v realisticky pojaté grotesce, která reflektuje absurdnost komunistických experimentů v zemědělství – podle mága stalinské biologie Lysenka se rostliny měly přizpůsobit prostředí, a tudíž i v našich klimatických podmínkách by pak bylo možné vypěstovat rýži!
 

Obě hry přímo pro Komorní scénu Aréna přeložil dramaturg Ladislav Slíva a v režii Janusze Klimszy v nich lze vidět prakticky celý soubor divadla.
 

Inscenace aktovek Chlív / Paternoster, která vzbudila velký ohlas např. na každoročním festivalu Ost-ra-var, byla v Komorní scéně Aréna uvedena v české premiéře v březnu 2012.

Derniéra se odehraje ve středu 19. června 2013 v 18:30 hodin.

Ostrava!!!