Zúčastněte se soutěže mladých recitátorů | Články

Zúčastněte se soutěže mladých recitátorů

25.2.2014

Baví vás recitace a rádi soutěžíte? Pak se přihlaste do Čtvrtlísku, memoriálu Rosti Čtvrtlíka!
Tato soutěž své jméno získala po herci Divadla pod Palmovkou, Rostislavu Čtvrtlíkovi, který před třemi lety předčasně zemřel. Kromě práce v divadle a televizi se soustředil i na dabing, svůj hlas propůjčil třeba postavě Chandlera v seriálu Přátelé.
Recitační soutěž, která nese Čtvrtlíkovo jméno, se snaží o to, aby v porotách zasedli herci, či lidé z uměleckého života, kteří se s Rosťou Čtvrtlíkem někdy potkali. V ostravském regionálním kole to bude např. herečka NDM Veronika Forejtová, která mu hrála matku v televizním filmu Spirála nenávisti.
Největší přínosem soutěže je ale pro studenty proniknutí do divadelního světa, setkání s herci a večerní návštěva představení, ve kterém hrají jejich porotci.
Letos poprvé se bude regionální kolo tohoto klání konat i v Ostravě, a to právě v Komorní scéně Aréna. A zřejmě je dobře, že se tato soutěž rozšířila i do našeho kraje, protože se právě do tohoto oblastního kola přihlásilo nejvíc účastníků. V porotě zasednou vedle zmiňované Veroniky Forejtové také herci Komorní scény Aréna - Michal Čapka, Vladislav Georgiev a Marek Cisovský. Večer se pak s nimi soutěžící setkají v představení Hráči, které budou moci shlédnout.
Soutěž je určena pro studenty 1. - 4. ročníků SŠ, SOU a gymnázií a příslušných ročníků osmiletých gymnázií, přičemž do soutěže mohou být zařazeny i jejich vlastní texty. Studenti soutěží ve dvou kategoriích, jednotlivců a dvojic.
 

Více informací naleznete na http://www.gymnaziumdc.cz/, kde je ke stažení i přihláška. Soutěžní texty je třeba zaslat na adresu j.holubec@volny.cz do 28. 2. 2014, kdy je uzávěrka ostravského regionálního kola. Samotná soutěž se pak uskuteční 28. března 2014 od 11 hodin v Komorní scéně Aréna.

 

Propozice regionálního kola Ostrava soutěžní přehlídky mladých recitátorů
„ČTVRTLÍSTEK“
pátek 28. 3. 2014 - Komorní scéna Aréna Ostrava

Vyhlašovatel soutěžní přehlídky: Gymnázium Děčín
Patroni memoriálu: Jan Potměšil a Radek Valenta

Časový harmonogram:
10,00 - 11,00 - prezence
11,00 - 14, 00 - soutěžní část
18,00 - vyhlášení výsledků
18,30 - divadelní představení Komorní scény Aréna: N. V. Gogol - HRÁČI

s Michalem Čapkou, Vladislavem Georgievem, Markem Cisovským
(pro oceněné účastníky Čtvrtlístku včetně pedagogického doprovodu zdarma)

Podmínky účasti:
účast na soutěžní přehlídce je pro studenty dobrovolná
► zúčastnit se mohou studenti 1. - 4. ročníků SŠ, SOU a gymnázií a příslušných ročníků osmiletých gymnázií
►do soutěže mohou být zařazeny i vlastní texty
►své texty pošlou soutěžící 14 dní před konáním oblastního kola elektronicky na adresu j.holubec@volny.cz
►délka každého vystoupení by neměla přesáhnout 5 minut
► ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce a uvolňuje je z výuky
 

Kategorie:
Studenti mají na výběr ze dvou kategorií:
► kategorie A) - kategorie jednotlivců – recitace/jeden text prozaický a jeden text básnický/
► kategorie B) - kategorie jednotlivců nebo dvojic – dramatizace textů/dva dramatické texty/
 

Hodnocení:
► interpretační úroveň recitátora
► umělecká hodnota textu
► celková úroveň a kultura projevu
 

Upozornění:
►pedagogický dozor zajišťují pedagogové – doprovod studentů po celou dobu konání soutěže
 

Vyhlášení výsledků:
► porota vybere dva recitátory (nebo duo) a jednoho náhradníka
► výsledky budou vyhlášeny po skončení regionálního kola
► z každé kategorie postupuje jeden soutěžící - vítěz (jedno duo) do celostátního kola
 

Ceny:
► všichni zúčastnění obdrží Pamětní list, vítězové získají věcné ceny


Členové poroty oblastního kola:
1. Veronika Forejtová
2. Michal Čapka
3. Vladislav Georgiev
4. Marek Cisovský
5. Bc. Naděžda Brožková

Ostrava!!!