Vážení diváci, | Články

Vážení diváci,

12.1.2015

 

pokud by Vás zajímalo, co se aktuálně v Komorní scéně Aréna děje, pak vězte, že herecký soubor pod vedením uměleckého šéfa Ivana Krejčího s přestávkami zkouší novou hru Tomáše Vůjtka Slyšení. Hra byla v roce 2013 oceněna v dramatické soutěži Alfréda Radoka, kde získala 3. místo a naše divadlo ji uvede v české premiéře. V říjnu loňského roku jsme pro veřejnost připravili mimořádnou akci scénického čtení úryvků ze hry Slyšení, která se odehrála v nejznámějším ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia.

 

Hlavní postavou Slyšení je nacistický pohlavár Adolf Eichmann, úřednický perfekcionista, který své schopnosti věnoval úkolu, který mu jeho nadřízení vybrali: „konečnému řešení židovské otázky“. Po válce jej izraelská tajná služba Mosad unesla z Argentiny, kde se od roku 1950 ukrýval, v roce 1961 se v Jeruzalémě konal proces, během kterého byl odsouzen k smrti a v roce 1962 popraven. Jeden z největších válečných zločinců, který aktivně organizoval genocidu evropských Židů, se před tímto soudem hájil tím, že jako německý důstojník plnil rozkazy, a proto pouze dohlížel na řádný průběh deportací, k Židům však nepociťoval žádnou zášť. Jsou však také zdokumentovány jeho výroky pronášené v kruhu kamarádů z SS, v nichž se ke své účasti na genocidě hrdě hlásí. Z této Eichmannovy „rozpolcenosti“ čerpá text hry, v níž se Eichmann obhajuje a dožaduje se slyšení před Bohem, který však stále nepřichází. Zato se kolem něho objevují jiné postavy: poněkud tupým poslem Boží vůle je ostravská „žena z lidu“ Vlastička, Eichmannovi přicházejí dělat společnost dva kolegové z SS, polský generální guvernér a Eichmannův svého druhu protipól Frank, jakož i čtyři ostravští Židé, kteří holocaust náhodou přežili. Ti všichni hovoří o svých osudech autentickým slovníkem, který je v dramatickém a často sarkasticky vyostřeném kontrastu s hrůznou skutečností historických událostí. Kariéra nacistického zločince, jenž chce samotnému Pánubohu vylíčit svou verzi událostí, je konfrontována s osudy Židů, kteří byli vyvezeni v roce 1939 do tábora v Nisku nad Sanem, kam směřovaly první Eichmannovy transporty. Ten vůbec první byl vypraven z Moravské Ostravy 18. října 1939…

 

Česká premiéra Slyšení bude 28. února 2015 v 18:30 hodin a v roli Adolfa Eichmanna se představí Marek Cisovský. 

Ostrava!!!