Předplatné

Předplatné

PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU 2017/18

TYP P - Premiérové předplatné v prodeji do 21. října 2017
TYP A - Sezónní předplatné v prodeji do 2. listopadu 2017
TYP B - Sezónní předplatné v prodeji do 2. listopadu 2017
TYP D - Dopolední předplatné v prodeji do 2. listopadu 2017
TYP N - Vánoční / Novoroční předplatné v prodeji do 29. prosince 2017
TYP S - Speciální předplatné v prodeji do 29. září 2017


ROK SROZUMITELNÝCH NEDOROZUMĚNÍ

„Je to nedorozumění; a my na ně zajdeme“, píše Franz Kafka v závěru své kratičké povídky Starý list. Obyčejní občané těmito slovy pojmenovávají svou neradostnou situaci, neboť jejich vláda pozvala do země nomády, kteří se zcela vymkli kontrole a terorizují místní obyvatelstvo. Vláda je však vyhnat ze země nedokáže a řemeslníci a obchodníci „nedorostli takového úkolu“. V této zkratce se Kafkovi podařilo metaforicky vyjádřit, jak pohodlné je vyhnout se odpovědnosti za vlastní život a jak odvážné je tuto odpovědnost přijmout.

Náš každodenní život je plný takovýchto nedorozumění a někdy si v rámci ponurého filozofování můžeme myslet, že takovým nedorozuměním je i celá naše existence, když už se rodíme, abychom nakonec zemřeli. Přesto se stále pokoušíme porozumět sami sobě i světu, ve kterém žijeme. Někdy jdeme dokonce tak daleko, že se náš svět pokoušíme učinit o něco srozumitelnějším. A právě tato snaha už od počátků divadla inspiruje dramatiky, aby ji ve svých hrách zachytili, a také pro nás se stala kritériem pro výběr čtyř titulů nové sezony.

Tím prvním titulem bude hra Vyrozumění, kterou Václav Havel napsal v roce 1965 a v níž se již představil jako zkušený autor absurdního divadla. V rámci zvýšení srozumitelnosti úředních dokumentů je zaveden do úředního styku umělý jazyk ptydepe, který má zamezit jakýmkoli nedorozuměním, neboť se v něm každé slovo od ostatních liší natolik, že neexistuje ani ta nejmenší možnost záměny. Boj o jeho prosazení je provázen intrikami, které nám i dnes připadnou víc než povědomé. Nakonec se však ukáže, že nový jazyk je natolik složitý, že se mu nikdo z úředníků není schopen naučit, a celý projekt je proto odvolán. V režii Vojtěcha Štěpánka, jehož inscenace Obrazu francouzské autorky Yasminy Rezy se stala diváckým hitem, se můžete těšit na vtipnou reflexi byrokratického myšlení, která díky bruselským nařízením nijak neztratila na své aktuálnosti.

Druhým titulem budou Čechovovy Tři sestry v režii uměleckého šéfa Arény Ivana Krejčího. Hra z roku 1901 patří k nejhranějším titulům moderního dramatu, ačkoliv se v ní, jak je u Čechova pravidlem, zas až tak moc nestane. Tři dcery zesnulého generála žijí v provinčním městečku se svým bratrem a posléze i s jeho rodinou a vzpomínají na šťastné chvíle strávené v Moskvě, do které se chtějí vrátit. Společnost jim dělají důstojníci místní posádky, s kterými se pouštějí do planých filozofických debat, ale i závažných úvah o správně prožitém životě. Všichni se snaží porozumět smyslu své existence a v závěru se doberou zásadního poznání, že žít se zkrátka musí. Hra nabízí velké herecké příležitosti pro celý soubor a pro diváky skvělou příležitost nahlédnout se smutným humorem, že i v nás je leccos z nešťastných hrdinů této krásné hry.

Třetím titulem je hra Chacharije, v níž Janusz Klimsza a Tomáš Vůjtek zachytili sociální poměry v Ostravě počátku třicátých let. Napříč společenským spektrem prožívají smyšlené i historické postavy své příběhy během jednoho jarního dne roku 1932, které se v závěru překvapivě protnou. Hra vychází ze skutečných dobových událostí, se kterými si hravě fabulačně pohrává. V národnostně smíšené Ostravě nebyla o různá nedorozumění nouze a text hry s nimi cíleně pracuje. Svůj prostor v ní dostanou i svérázné postavičky ze státu Halda, jejichž osudy naši diváci poznali již v oblíbené Brenpartiji. Svým způsobem je tedy volným pokračováním této zdařilé inscenace, na které se můžete těšit opět v režii Janusze Klimszy.

Posledním titulem je černá komedie Tracyho Lettse Zabiják Joe. Autor, který dnes patří k nejhranějším americkým dramatikům, ji napsal jako svou prvotinu, ale velmi brzy se s ní stala kultovní hra. Bizarní rodinka ze sociální spodiny se snaží vyřešit svou finanční situaci najmutím profesionálního zabijáka. Vše se však zkomplikuje a vykonaná vražda jejich situaci ještě více zhorší. Navíc začne vycházet najevo pravda o jejich skutečných záměrech, z níž vyplyne, že celý komplot byl vlastně jedním velkým nedorozuměním. V režii Jiřího Pokorného Vás tak čeká velmi dobře napsaná komedie, ve které o překvapivé zvraty vskutku není nouze.

My naopak doufáme, že mezi námi a Vámi k žádným nedorozuměním nedojde a i nadále nám zachováte svou přízeň.

                                              Tomáš Vůjtek, dramaturg Komorní scény ArénaREPERTOÁR V SEZÓNĚ 2017/18

Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí
S NADĚJÍ, I BEZ NÍ
Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho báli.
V hlavní roli Alena Sasínová-Polarczyk, nositelka Ceny Českého divadla v kategorii Ženský herecký výkon za roli Ony v této inscenaci

Nikolaj Vasiljevič Gogol / režie Ivan Krejčí
HRÁČI

Lidi tomu říkají podvod a ještě všelijak, ale vždyť je to bystrost, pronikavost a všestranně rozvinutý talent.

Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí
SLYŠENÍ

Kdybychom bývali měli padesát Eichmannů, tak bychom válku museli vyhrát.
Ceny divadelní kritiky 2015 v kategoriích: Inscenace roku, Nejlepší mužský herecký výkon - Marek Cisovský a Nejlepší poprvé uvedená česká hra - Tomáš Vůjtek. Cena Divadelních novin – Inscenace roku 2015

Werner Schwab / režie Janusz Klimsza
LIDUMOR ANEB MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU
Život je hoden života, neboť je životaschopný...a hotovo.

William Shakespeare / režie Ivan Krejčí
NĚCO ZA NĚCO
Na tisíc hříchů jedněm projde snadno, druhé jen jeden přivede až na dno.
V hlavní roli Štěpán Kozub, nositel Ceny divadelní kritiky 2015 v kategorii Talent roku

Urs Widmer / režie Grzegorz Kempinsky
TOP DOGS

Trh dnes potřebuje netvory.

Ladislav Klíma / režie Ivan Krejčí
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Nemožno člověku přestat být tím, čím je.

Henrik Ibsen / režie David Šiktanc
DIVOKÁ KACHNA
Protože konečně před sebou vidím úkol, pro který můžu žít.

Yasmina Reza / režie Vojtěch Štěpánek
OBRAZ
To víš, za dvě stě táců, to už přestává sranda.

Nikolaj Koljada / režie Janka Ryšánek Schmiedtová
SLEPICE

Řekni mi upřímně, rozhodně a zásadně – budeš přebírat cizí chlapy nebo ne?

Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí
SMÍŘENÍ

Na stěně visí obraz. Dědictví po dědovi.

Václav Havel / režie Vojtěch Štěpánek
VYROZUMĚNÍ
A kdybych se nebál, že kojufer bzal gaftre, mohlo dojít i k luhof dyburoch!

Anton Pavlovič Čechov / režie Ivan Krejčí
TŘI SESTRY

...člověku připadá, že zbývá už jen maličko a dovíme se, proč žijeme, proč trpíme...

Janusz Klimsza, Tomáš Vůjtek / režie Janusz Klimsza
CHACHARIJE
My jsme ti ostravští chachaři, nám se vše na světě podaří!
Česká a světová premiéra

Tracy Letts / režie Jiří Pokorný
ZABIJÁK JOE

Každej myslí především na sebe, nebo ne?


TYPY PŘEDPLATNÉHO


TYP P - Premiérové předplatné
(Předplatné je v prodeji od 15. května do 21. října 2017)

říjen 2017 - červen 2018
Cena předplatného včetně programu, šatny a setkání s tvůrci inscenace při malém občerstvení (4 tituly): 1000 Kč
hrací den: převážně sobota

Václav Havel: VYROZUMĚNÍ
Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY
Janusz Klimsza, Tomáš Vůjtek: CHACHARIJE
Tracy Letts: ZABIJÁK JOE

 

TYP A - Sezónní předplatné
(Předplatné je v prodeji od 15. května do 2. listopadu 2017)

říjen 2017 - květen 2018
Cena předplatného včetně programu a šatny (5 titulů):
obyčejné - 1000 Kč + bonus 200 Kč / studentské - 700 Kč + bonus 140 Kč

hrací den: úterý, pátek

Henrik Ibsen: DIVOKÁ KACHNA
Yasmina Reza: OBRAZ
Nikolaj Kojada: SLEPICE
Tomáš Vůjtek: SMÍŘENÍ
Werner Schwab: LIDUMOR ANEB MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU

 

TYP B - Sezónní předplatné
(Předplatné je v prodeji od 15. května do 2. listopadu 2017)

říjen 2017 - červen 2018
Cena předplatného včetně programu a šatny (4 tituly):
obyčejné - 800 Kč + bonus 100 Kč / studentské - 560 Kč + bonus 70 Kč

hrací den: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, neděle

Tomáš Vůjtek: SMÍŘENÍ
Václav Havel: VYROZUMĚNÍ
Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY
Janusz Klimsza, Tomáš Vůjtek: CHACHARIJE


TYP D - Dopolední předplatné
(Předplatné je v prodeji od 15. května do 15. září 2017)

září 2017 - červen 2018 (začátek představení v 11.00 hodin)
Cena předplatného včetně programu a šatny (4 tituly): 400 Kč
bez pevného hracího dne

William Shakespeare: NĚCO ZA NĚCO
Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY
Tomáš Vůjtek: SLYŠENÍ
Václav Havel: VYROZUMĚNÍ


 

 

TYP N - Vánoční / Novoroční předplatné
(Předplatné je v prodeji od 15. května do 29. prosince 2017)

leden 2018 - květen 2018
Cena předplatného včetně programu a šatny (4 tituly):
obyčejné - 800 Kč + bonus 100 Kč / studentské - 560 Kč + bonus 70 Kč

hrací den: středa, neděle

Henrik Ibsen: DIVOKÁ KACHNA
Ladislav Klíma: LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Yasmina Reza: OBRAZ
Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI


TYP S - Speciální předplatné
(Předplatné je v prodeji od 15. května do 29. září 2017)

říjen 2017 - listopad 2017
Cena předplatného včetně programu a šatny (3 tituly):
obyčejné - 600 Kč + bonus 100 Kč / studentské - 420 Kč + bonus 70 Kč

Hrací den: středa

Tomáš Vůjtek: SLYŠENÍ
Tomáš Vůjtek: SMÍŘENÍ
Tomáš Vůjtek: S NADĚJÍ, I BEZ NÍ


 

INFORMACE


DATUM PŘEDSTAVENÍ OZNAMUJEME
- v měsíčním programovém zpravodaji
- na našich internetových stránkách www.divadloarena.cz
- prostřednictvím měsíčních programů zasílaných e-mailem
- v pokladně KSA, tel.: 595 155 595, rezervace@divadloarena.cz
- v produkčním oddělení KSA, tel.: 596 114 585, info@divadloarena.cz

SPECIÁLNÍ BONUSY PRO NAŠE PŘEDPLATITELE
Ke každému zakoupenému předplatnému můžete po předložení průkazky předplatitele již tradičně získat
10% slevu ve vinotéce U mostu přímo vedle KSA
10% slevu v Čajovně u Sýkorova mostu

Zprostředkovatelé předplatného získávají za každých 10 nových předplatitelů jedno bonusové předplatné

Předplatné můžete zaplatit:
v pokladně KSA
telefon pokladna: 595 155 595,
e-mail: rezervace@divadloarena.cz

bankovním převodem na účet 5544796003/2700
Při platbě předplatného bankovním převodem na účet číslo 5544796003/2700 uvádějte, prosím, do předmětu Vaše jméno.

Předplatitelskou kartičku si vyzvednete v pokladně KSA (viz pokladní hodiny), nejpozději však v den konání prvního představení Vaší předplatitelské skupiny.


Předplatné lze také zakoupit v Ostravském informačním servisu (OIS).


Předplatitelskou vstupenku obdržíte při platbě v hotovosti či kartou, nebo na základě dokladu o zaplacení (výpis z účtu), v pokladně KSA

(Po-Pá 10.00-12.00 hodin a 13.00 – 18.30 hodin), nebo v OIS.

V prázdninových měsících můžete platit převodem nebo v kanceláři KSA, 28. října 4 ve 3. patře (budova Bulharského klubu).
Od září opět v pokladně KSA.

Přesné informace o prodeji předplatného v období prázdnin najdete od měsíce června 2017 na www.divadloarena.cz.


Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte v pokladně Komorní scény Aréna, nebo zašlete na adresu: Komorní scéna Aréna, 28. října 2, 701 85 Ostrava.

5286

Formulář pro předplatné na sezónu 2017/18

 
 
Ostrava!!!