Předplatné

Předplatné

 

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO NA SEZÓNU 2016/17 JE UKONČEN.

 

DO 27. PROSINCE 2016 SI MŮŽETE ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ TYPU N

NOVOROČNÍ / DÁRKOVÉ

 

Předplatné na sezónu 2016/17 

ROK DIVOKÝCH SMÍŘENÍ


Nikoho nejspíš nepřekvapí, že Smíření etymologicky souvisí se slovem mír. Méně už se však ví, že ve slovanských jazycích znamená mír nejen pokoj a klid, ale také svět (v češtině se tento význam zachoval ve slově vesmír). Ještě z počátku minulého století se nám dochovala svědectví z ruského venkova, která dokládají, že mír bylo shromáždění všech dospělých obyvatel vesnice. To se konalo, kdykoli bylo potřeba urovnat rozepře, znovu dělit půdu, stanovovat daně a trestat provinilce. Mělo naprostou autoritu a všichni se jeho rozhodnutím poslušně řídili (obdobná shromáždění jsou doložena např. i u Řeků a Indů, obecně jsou tedy Indoevropanům vlastní). Z výše uvedeného vyplývá, že i smíření má kolektivní rozměr a jeho cílem je obnovit narušený řád, v ideálním případě dokonce zavést harmonii založenou na vzájemné souhře. A právě o tom, jak dosáhnout ideální souhry, hrajeme v Aréně vůbec nejraději.
 

V této sezoně Vám nabídneme čtyři tituly, které se tematikou smíření z různých úhlů zabývají. Ty první dva, Ibsenova Divoká kachna a komedie Yasminy Rezy Obraz, patří již k dávno zavedeným textům, jejichž kvality ověřil čas, a představují tak v pravém slova smyslu divadelní klasiku (tedy to nejlepší, co lze divákům nabídnout). Další dva tituly, hra Simony Petrů Smrtikrásky a Vůjtkovo Smíření, představují texty zcela nové, které budou v Aréně uvedeny vůbec poprvé, a jejich premiéry budou tudíž přímo světové.
 

DIVOKOU KACHNU dnes mnozí považují za Ibsenovo nejlepší drama, ale nebylo tomu tak vždy. Henrik Ibsen (1828-1906) si hru začal promýšlet v Římě mezi roky 1882-1883 a definitivní verzi dal do tisku v roce 1884. Premiéra se konala 9. ledna 1885 v Národním divadle v Bergenu a pak následovala „skandidávská“ uvedení v Kristianii (dnešní Oslo), Helsinkách, Stockholmu a v Kodani. Diváci byli vesměs zmateni, protože nerozuměli směšnosti hrdinů hry a marně v nich hledali životní vzor. Ani evropské premiéry nedopadly o mnoho lépe. Hry se zastal pouze G. B. Shaw, který ocenil kontrast mezi komickými situacemi a trapným ideovým tápáním postav, jež je rovněž zdrojem groteskně pojatého humoru. Přesto ale kompozice hry nezvratně směřuje k tragédii, což pro tehdejšího diváka představovalo nepřípustné zmatení žánrů. Hrdinové hry se mají smířit s tím, že jejich obyčejné a v rámci možností šťastné životy jsou postavené na lži a sebeklamu, a dobrat se tak vyšší pravdy, která má jejich životy změnit k lepšímu. V kontextu Ibsenovy tvorby je tato hra přelomová, neboť relativizuje protiklad životní lži a pravdy a nastoluje otázku, zda je nutné za každou cenu nepříjemné pravdy odhalovat. V režii Davida Šiktance (v předminulé sezoně se v Aréně uvedl zdařilou inscenací Brechtova Baala) se tak můžete těšit na jeden ze skvostů moderního dramatu.
 

Yasmina Reza (1959) patří k nejúspěšnějším francouzským dramatičkám. Její komedie OBRAZ se stala krátce po svém uvedení v roce 1994 celosvětovým divadelním hitem (byla přeložena do 35 jazyků a získala i četné prestižní divadelní ceny). Jejími hrdiny jsou tři přátelé, kteří se už 15 let pravidelně scházejí a užívají si mládeneckého života. Jeden z nich si však koupí velmi drahý modernistický obraz, což vyprovokuje vyostřenou debatu o současném umění. Tento estetický spor se vzápětí zvrtne ve velmi vtipně vystavěnou hádku o pravých životních hodnotách a podstatě skutečného přátelství. V závěru se tři přátelé obtížně smiřují s tím, že hodnoty, které vyznávají, nejsou zcela totožné, přesto se však snaží své přátelství zachovat. Hra představuje velkou hereckou výzvu pro členy naší pánské šatny pod režijním dohledem Vojtěcha Štěpánka, který se divákům Arény představil inscenací Vianových Budovatelů říše.

Simona Petrů (1984) je úspěšnou autorkou, která se často ve svých hrách nechává inspirovat životními osudy významných osobností. Tentokrát napsala přímo pro Arénu hru SMRTIKRÁSKY o „múze“ české filmové nové vlny (takto na ni vzpomínal režisér Jan Němec), která trhala sedmikrásky, zažila týdny plné divů, tančila s fauny v pozdním odpoledni, zdobila se démanty noci, pískala si romanci pro křídlovku, skákala přes kaluže, milovala slavnosti a hosty, jedla ovoce zakázaných rajských stromů, nastoupila do transportu z ráje, dostávala rány kladivem na čarodějnice a moc dobře znala všechny dobré rodáky. Hru o Ester Krumbachové bude režírovat Janka Ryšánek Schmiedtová, umělecká šéfka Divadla Petra Bezruče, která má k ženským tématům poučeně blízko, jak to mimo jiné dokládají i její režie divácky úspěšných inscenací Perfect Days a Kuřačky v Národním divadle moravskoslezském.

Tomáš Vůjtek (1967) se ve svém SMÍŘENÍ zabývá dalším sporným obdobím našich moderních dějin. Tato „ohlasová hra se zpěvy“, jak zní její podtitul, završuje volnou trilogii, jejíž předešlé dva díly jsme již v Aréně úspěšně inscenovali (S nadějí, i bez ní, Slyšení). Krvavé běsnění, které krátce po skončení druhé světové války zachvátilo naše pohraničí, předcházelo masivnímu přesunu obyvatel, v jehož důsledku muselo na tři miliony Němců opustit své domovy. Z českého pohledu šlo o odsun, německá optika je přece jen o něco ostřejší a na celou událost se dívá jako na vyhnání (Vertreibung). Odsunutí Němci navíc dostali nálepku našich nesmiřitelných nepřátel, což se po roce 1948 stalo i součástí oficiální propagandy. Peripetiemi těchto česko-německých vztahů („co oni nám, to my jim“) nás ve hře provázejí Funkcionář, Partyzán a Voják, kteří se vyhánění i osidlování aktivně účastní. Všudypřítomný Český sbor pak slovem, veršem i zpěvem dodává autentický komentář. Hra zobrazuje excesy, ke kterým skutečně došlo a které jsou i úředně zdokumentovány. Argumenty, kterými se tehdejší vraždění ospravedlňovalo, nám dnes můžou připadat směšné, ale tehdy se jim nikdo nesmál. Sarkasmus a černý humor, přízračně příznačný pro celou trilogii, najde proto i zde své uplatnění. V režii Ivana Krejčího tak budete moci sledovat celosouborový pokus o smíření s tím, s čímž se smířit snad ani nelze.

                                                                              Tomáš Vůjtek, dramaturg KSA


REPERTOÁR V SEZÓNĚ 2016 / 17

Henrik Ibsen / režie David Šiktanc
DIVOKÁ KACHNA

Protože konečně před sebou vidím úkol, pro který můžu žít.

Yasmina Reza / režie Vojtěch Štěpánek
OBRAZ

To víš, za dvě stě táců, to už přestává sranda.

Simona Petrů / režie Janka Ryšánek Schmiedtová
SMRTIKRÁSKY

Vraždila jsem čerty…

Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí
SMÍŘENÍ

Na stěně visí obraz. Dědictví po dědovi.

Ladislav Klíma / režie Ivan Krejčí
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE

Nemožno člověku přestat být tím, čím je.

Boris Vian / režie Vojtěch Štěpánek
BUDOVATELÉ ŘÍŠE

To je díra, pelech, kutloch, brloh nebo hajzl, bordel, blechárna.

Urs Widmer / režie Grzegorz Kempinsky
TOP DOGS

Trh dnes potřebuje netvory.

William Shakespeare / režie Ivan Krejčí
NĚCO ZA NĚCO

Na tisíc hříchů jedněm projde snadno, druhé jen jeden přivede až na dno.
V hlavní roli Štěpán Kozub, nositel Ceny divadelní kritiky 2015 v kategorii Talent roku

Werner Schwab / režie Janusz Klimsza
LIDUMOR ANEB MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU

Život je hoden života, neboť je životaschopný...a hotovo.

Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí
SLYŠENÍ

Kdybychom bývali měli padesát Eichmannů, tak bychom válku museli vyhrát.
Ceny divadelní kritiky 2015 v kategoriích: Inscenace roku, Marek Cisovský - Nejlepší mužský herecký výkon a Tomáš Vůjtek - Nejlepší poprvé uvedená česká hra
Cena Divadelních novin – Inscenace roku 2015

Nikolaj Vasiljevič Gogol / režie Ivan Krejčí
HRÁČI

Lidi tomu říkají podvod a ještě všelijak, ale vždyť je to bystrost, pronikavost a všestranně rozvinutý talent.

Eugène Ionesco / režie Grzegorz Kempinsky
PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

Vezměte kruh a polaskejte se s ním a zvrhne se vám v bludný kruh.

Ludmila Ulická / režie Ivan Rajmont
RUSKÁ ZAVAŘENINA

Barák nám padá na hlavu, a všem je to fuk.
Cena Divadelních novin – Inscenace roku 2013

Tomáš Vůjtek / režie Janusz Klimsza
BRENPARTIJA

Popij vudky, bo čas krutky.
více než 100 repríz

Sean O´Casey - Jiří Krejčík / režie Ivan Krejčí
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Nikdy si nevoďte na pokoj dámskou návštěvu, může se stát, že nebude chtít odejít. Poučná variace na věčné téma.
více než 100 reprízTYPY PŘEDPLATNÉHO


TYP P - Premiérové předplatné  
říjen 2016 – červen 2017   (začátek představení v 18.30 hodin)
Cena předplatného včetně programů, šatny a setkání s tvůrci inscenace při malém občerstvení (4 tituly): 1000,- Kč
Hrací den: převážně sobota

Henrik Ibsen: DIVOKÁ KACHNA
Yasmina Reza: OBRAZ
Simona Petrů: SMRTIKRÁSKY
Tomáš Vůjtek: SMÍŘENÍTYP A  
říjen 2016 - květen 2017    (začátek představení v 18.30 hodin)
Cena předplatného včetně programů a šatny (5 titulů):
obyčejné – 1000,- Kč + bonus 200,- Kč / studentské – 700,- Kč + bonus 140,- Kč
Hrací den: úterý, pátek

Boris Vian: BUDOVATELÉ ŘÍŠE
Urs Widmer: TOP DOGS
Ladislav Klíma: LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI
Eugène Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA


TYP B 
říjen 2016 - červen 2017   (začátek představení v 18.30 hodin)
Cena předplatného včetně programů a šatny (4 tituly):
obyčejné – 800,- Kč + bonus 100,- Kč / studentské – 560,- Kč + bonus 70,- Kč
Hrací den: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, neděle

Ladislav Klíma: LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Henrik Ibsen: DIVOKÁ KACHNA

Yasmina Reza: OBRAZ
Simona Petrů: SMRTIKRÁSKYTYP O – Odpolední předplatné
říjen 2016 – květen 2017 (začátek představení v 17.00 hodin)
Cena předplatného včetně programů a šatny (5 titulů):
obyčejné – 1000 Kč + bonus 200,- Kč / studentské – 700,- Kč + bonus 140,- Kč
Hrací den: neděle

Boris Vian: BUDOVATELÉ ŘÍŠE
Urs Widmer: TOP DOGS
Ladislav Klíma: LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Eugène Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
Henrik Ibsen: DIVOKÁ KACHNATYP D - Dopolední předplatné

září 2016 – červen 2017 (začátek představení v 10.00 hodin)
Cena předplatného včetně programů a šatny (4 tituly): 400,- Kč
bez pevného hracího dne

William Shakespeare: NĚCO ZA NĚCO
Nikolaj  Vasiljevič Gogol: HRÁČI
Eugène Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
Tomáš Vůjtek: SLYŠENÍTYP N - Novoroční / Dárkové předplatné
leden 2017 - květen 2017    (začátek představení v 18.30 hodin)
Cena předplatného včetně programů a šatny (4 tituly):
obyčejné – 800,- Kč + bonus 100,- Kč / studentské – 560,- Kč + bonus 70,- Kč
Hrací den: středa, neděle

Urs Widmer: TOP DOGS
WlliamShakespeare: NĚCO ZA NĚCO
Werner Schwab: LIDUMOR ANEB MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU
Boris Vian: BUDOVATELÉ ŘÍŠEINFORMACE


VÝHODY MAJITELE PŘEDPLATNÉHO
- Předplatné zaručuje jistotu rezervovaného místa pro návštěvu divadla v den,    který si sami vyberete
- Předplatné poskytuje zajímavé bonusy pro další návštěvu divadelního

  představení v Komorní scéně Aréna

- Předplatitelská legitimace je přenosná, můžete ji darovat nebo půjčit
- Předplatitelům zasíláme měsíční programy Komorní scény Aréna a veškeré

   informace o dění v divadle na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

DATUM PŘEDSTAVENÍ OZNAMUJEME
- v měsíčním programovém zpravodaji
- na našich internetových stránkách www.divadloarena.cz
- prostřednictvím měsíčních programů zasílaných e-mailem
- v pokladně KSA, tel.: 595 155 595, rezervace@divadloarena.cz
- v produkčním oddělení KSA, tel.: 596 114 585, info@divadloarena.cz

SPECIÁLNÍ BONUSY PRO NAŠE PŘEDPLATITELE
Protože si Vás, naši milí předplatitelé, vážíme, zajistili jsme pro vás navíc ke každému zakoupenému předplatnému tyto speciální bonusy:

Po předložení průkazky předplatitele můžete získat:
- 10% slevu ve vinotéce U mostu přímo vedle KSA
- 10% slevu v Čajovně u Sýkorova mostu
-  Zprostředkovatelé předplatného získávají za každých 10 nových

   předplatitelů jedno bonusové předplatné

Předplatné lze zakoupit v pokladně Komorní scény Aréna a v Ostravském informačním servisu (OIS) od 4. května 2016 do 31. října 2016, předplatné TYPU N (Novoroční/Dárkové) do 27. prosince 2016.


Provozní doba pokladny KSA: 
pondělí - pátek: 10.00 - 12.00 hodin - 13.00 – 18.30 hodin
sobota – neděle – svátky (pouze v den představení): 17.30 - 18.30 hodin

Telefon pokladna: 595 155 595,
e-mail: rezervace@divadloarena.cz, info@divadloarena.cz

Předplatitelskou sezónní vstupenku obdržíte při platbě v hotovosti či kartou, nebo na základě dokladu o zaplacení (výpis z účtu), v pokladně KSA (Po-Pá 10.00-12.00 hodin a 13.00 – 18.30 hodin)., nebo na uvedených prodejních místech.

V prázdninových měsících můžete platit převodem nebo na odd. produkce KSA, 28. října 4 ve 3. patře nad Sofia barem. Od září opět v pokladně KSA.

Přesné informace o prodeji předplatného v období prázdnin najdete od měsíce června 2016 na www.divadloarena.cz.

Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte v pokladně Komorní scény Aréna, nebo zašlete na adresu: Komorní scéna Aréna, 28. října 2, 701 85 Ostrava.

Předplatné můžete zaplatit:
- v pokladně KSA
- bankovním převodem na účet 5544796003/2700
- v Ostravském informačním servisu (OIS)

 

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO V PRÁZDNINOVÝCH MĚSÍCÍCH


1. 7. – 19. 8. 2016 Vstupenková pokladna uzavřena
Prodej zajištěn v pracovní dny od 10.00 – 14.30 hodin v hlavní pokladně KSA – kancelář ve 3. poschodí, na ulici 28. října 4 v Ostravě (nad Sofia barem )

22. 8. – 26. 8. 2016 – pokladna KSA ( pasáž knihovny)
Pondělí – pátek: 10.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 15.30 hodin

od 29. 8. 2016 - v pokladně KSA ( pasáž knihovny)
Pondělí – pátek: 10.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 18.30 hodin
So - Ne - Svátky: 17.30 – 18.30 pouze v den představení


Při platbě předplatného bankovním převodem na účet číslo 5544796003/2700 uvádějte, prosím, do předmětu Vaše jméno. Předplatitelskou kartičku si vyzvednete v pokladně KSA (viz pokladní hodiny), nejpozději však v den konání prvního představení Vaší předplatitelské skupiny.

Předplatné lze také zakoupit v Ostravském informačním servisu (OIS).

 

 

4468

Formulář pro předplatné na sezónu 2016/17

 
 
Ostrava!!!