Blecha

Naomi Wallace

Narodila jsem se z kousku hvězdy, který probodnul matčino srdce.
20.11. 2011
Naomi Wallace
Andrea Hoffmannová
Peter Gábor
Peter Gábor
Katarína Holková
Nikos Engonidis
Nikos Engonidis
Tomáš Vůjtek
Vojtěch Orenič
Kamila Holaňová
Blecha - Videoukázka

Hru Naomi Wallace uvádíme pod českým názvem Blecha, který je proti originálu drobně pozměněn. V angličtině je titul hry citací z prvního verše druhé strofy básně Blecha barokního básníka Johna Donna. One Flea Spare pak může znamenat jak blechu, která má být ušetřena, tak blechu, která je nadbytečná, navíc. Český překlad však tuto jazykovou hru neumožňuje, proto jsme titul upravili.

„Hra One Flea Spare byla napsána na objednávku londýnského Bush Theatre, kde měla premiéru 18. října 1995. První americké uvedení se uskutečnilo 27. února 1996 v Actors Theatre v Louisville během Humana Festival of New American Plays. Americkou premiéru pak měla hra 25. února 1997 v The Joseph Papp Public Theatre během New York Shakespeare Festivalu. Autorská práva k dramatickému textu a překladu zastupuje Aura-Pont s. r. o. Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.“


Naomi Wallace (1960) je americká dramatička, scenáristka (cenami ověnčený film Lawn Dogs z roku 1997) a básnířka. Svou první hru napsala až ve dvaatřiceti, do té doby psala poezii.

Samotnou mě překvapilo, jak moc mě baví pracovat s jinými lidmi, pracovat společně na vzniku něčeho nového. Byla jsem samotářka, když jsem psala své básně, ale pak jsem zjistila, že má práce se zlepšuje, když tvořím i s ostatními, a proto jsem hledala publikum, abych s ním vedla dialog.

Ve svých hrách se vyjadřuje ke stavu současného světa a nijak neskrývá své levicové vidění (např. její hra In The Heart of America kriticky reflektuje válku v Perském zálivu v roce 1991, její hra Things of Dry Hours se vrací do období hospodářské krize v třicátých letech minulého století a čerpá z dějin amerického komunistického hnutí, stejné období zachycuje i hra The Trestle at Pope Lick Creek a násilí na mexické hranici v Texasu je tématem hry The War Boys). Kritizuje americkou zahraniční politiku, bojuje za lidská práva a angažuje se v obraně palestinských zájmů na Blízkém východě.

Vyrůstala jsem v Kentucky, ale moje matka byla Holanďanka, která pocházela z levicové dělnické rodiny z Nizozemí. A můj otec zase pocházel z lepší rodiny z Filadelfie, ale žil v Kentucky. Dík tomu jsem už od dětství poznávala tradice obou společenských vrstev. Většinu dětství jsem prožila v rodině mé matky, která se zapojila do odboje za okupace během druhé světové války. Ukrývali Židy a komunisty a samozřejmě i Židy komunisty (protože nejlepší komunisti byli Židé) ve svém sklepě a aktivně se účastnili boje s okupanty. …. Můj otec se angažoval v boji za občanská práva, a tak mě vychovávala matka. Oba mí rodiče také organizovali protesty proti válce ve Vietnamu.

Hrdinové jejich her bývají velmi mladí, dokonce i v dětském věku, přesto jednají překvapivě moudře a jejich postoje jsou nezvykle statečné.

Často u dětí pozoruji sílu vzepřít se tvrzení, že nic se nedá změnit. A zatímco většina lidí to nazývá naivitou, já myslím, že je to velká odvaha, které si ovšem naše společnost nijak necení a aktivně ji potlačuje. Naše kultura se extrémně vymezuje vůči mládeži a v podstatě chápe mládí jako nemoc. Zvláště mladé lidi z nižších vrstev vnímáme jako problematické, protože je tu nebezpečí, že se o sebe nedokážou postarat a skončí na drogách, místo toho abychom v nich viděli zdroj neuvěřitelné energie, kreativity a talentu. Také od dětí se očekává, že se budou chovat určitým způsobem, a mi se právě líbí ta nepředvídatelnost jejich chování, která je jim vlastní. Proto jsou v mých hrách dětské postavy. Někdy děti prostě nejednají podle pravidel, k čemuž přirozeně inklinují, a tohle už jsme my jako dospělí většinou ztratili.*

Naomi Wallace je autorkou velmi ceněnou a úspěšnou. Její hry jsou uváděny v USA, v Evropě i na Blízkém východě. Hra One Flea Spare získala v roce 1996 tato ocenění: Susan Smith Blackburn Prize, Fellowship of Southern Writers drama Award, Kesserling Prize. V roce 1997 dokonce získala cenu Obie za nejlepší hru. Své obdivovatele má i mezi americkými dramatiky, tím největším je slavný dramatik a scenárista Tony Kushner (např. kultovní drama Andělé v Americe).

Seděl jsem v divadle na loňském Humana Festivalu zcela neschopen pohybu po závěrečném monologu z One Flea Spare. Znal jsem dobře tvorbu Naomi Wallace, vždyť jsem režíroval její dřívější hry a věděl jsem, že má ohromný talent a že se od ní můžeme nadát skutečně velkých věcí. Ale nic z toho mě nepřipravilo, dokonce ani můj obdiv k jejím hrám a k jejím nádherným, drsným i dojemným, brilantně napsaným politickým básním, na zážitek z této hry, která podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co bylo pro divadlo napsáno u nás či v Anglii za posledních dvacet let. **

*revcom.us/a/1232/naomirwinterview.htm
** www.ncstage.org/pages/productions/mainstage-season/one-flea-spare.php


V letech 1665-1666 zasáhla Anglii morová epidemie, kterou označujeme jako Velký mor. V jejím průběhu přišla o život asi pětina obyvatel Londýna (téměř 100 000 lidí). Předpokládá se, že nákaza se do města dostala s holandskou obchodní lodí, která vezla bavlnu z Amsterdamu (v Nizozemí se mor objevil již v roce 1654). V dubnu byly zaznamenány první úmrtí a v červenci se nákaza rozšířila i do City a král Karel II. se svým dvorem odjel do Oxfordu. Brzy jeho příkladu následovali všichni ti, kteří měli dostatek prostředků, aby z města mohli odejít. Počet úmrtí brzy stoupnul na 1000 lidí za týden a už v září se vyšplhal na neuvěřitelných 7000 úmrtí za týden. S nastávajícím podzimem se počty mrtvých začaly snižovat a v únoru už bylo v Londýně natolik bezpečno, že se král se svým dvorem vrátil do města. V září 1666 zachvátil velký požár londýnské doky a vlastně tak ukončil morovou epidemii, protože při něm uhořely londýnské krysy i jejich blechy, které mor přenášely. Morové bakterie se totiž v bleším organizmu rozmnožovaly s ďábelskou rafinovaností.

Jako mor dnes označujeme onemocnění způsobované mikrobem - Yersinia pestis. Rodové jméno Yersinia dostal tento bacil po jednom ze svých objevitelů - Švýcaru Alexandru Yersinovi (1863 - 1943), žákovi slavného Louise Pasteura (1822 -1895).
Yersinia pestis je drobná gramnegativní tyčinka, která je schopná existovat v širokém rozmezí teplot. Mor je původně zoonóza, to znamená, že se vlastně jedná o onemocnění zvířat, které se za určitých okolností může přenést i na člověka.
......
Morová bakterie také nedokáže napadnout lidský organismus bez „pomoci“, nepronikne ochrannou vrstvou pokožky. Potřebuje někoho, kdo ji do lidského těla dopraví, a tím nosičem je blecha. Nejčastěji to bývá krysí blecha Xenopsylla cheopis, která se sama nakazí od nějakého hlodavce. Bakterie může přenášet i blecha lidská Pullex irritans, ale je v tom méně úspěšná. Xenopsylla cheopis totiž má ve svém trávicím traktu část, která se nazývá proventriculus (možno přeložit jako „předžaludek“), a když pozře bakterie moru, začnou se jí tyto mikroorganismy v trávicím traktu množit. Někdy to jde tak daleko, že zcela zaplní proventriculus, a tím znemožní průchod potravy. Od Yersinie je to vlastně velice chytrá strategie - z postižené blechy udělá doslova vraždící monstrum, protože vyhladovělý hmyz se snaží doplnit krev do svého trávícího systému a úporně napadá všechny teplokrevné živočichy, na které narazí. Pokaždé když se pokusí neúspěšně nasát další dávku krve z hostitele, vyvrhne část obsahu svého trávícího ústrojí do rány, a tím se do oběti dostane i množství Yersinií.

Karel Černý - Jiří M. Havlík, Jezuité a mor, Praha 2008

Mor, který se tehdy v Londýně rozšířil, označujeme jako dýmějový či bubonický (latinské bubo pochází z řeckého boubon a označuje zduřená třísla - nejčastější průvodní znak morové nákazy). Průběh nemoci nás i dnes naplňuje hrůzou a děsem.

U člověka nakaženého dýmějovým morem je bez aplikace léků (jímž jsou teprve od čtyřicátých let dvacátého století antibiotika) pravděpodobnost úmrtí během dvou týdnů čtyři ku pěti. První stádium má příznaky podobné chřipce a je zpravidla provázeno vysokou horečkou. Ve druhém stádiu se v lymfatických uzlinách - nejčastěji v tříslech a v podpaží - tvoří bolestivé černé zduřeniny - dýměje. (Výjimku tvoří asi 10 procent obětí. U těchto nešťastníků vznikají dýměje uvnitř těla a jsou pak viditelné pouze při pitvě.)
Dýměje se zprvu objevují v podobě tmavých boulí. Velikostí se různí od jednoho do deseti centimetrů, ale všechny jsou neobyčejně odporné a bolestivé. Kritické stadium nemoci provází průjem a zvracení. Inkubační doba poznamenaná horečkou trvá od dvou do osmi dnů.
Třetím stadiem je plicní mor, vyznačující se smrtícím respiračním onemocněním - prudkým zánětem plic.
Dnes má pacient léčený antibiotiky naději na uzdravení v průběhu prvních dvou stadií; dojde-li onemocnění do třetího stadia, antibiotika nepomáhají.

Norman F. Cantor, Po stopách moru, Praha 2005


Průběh morové epidemie v Londýně zaznamenal ve své knize Deník morového roku známý spisovatel Daniel Defoe (1660-1731), který však v žádném případě nebyl očitým svědkem popisovaných událostí.

Dnes již víme, že Defoe nemohl mít na řádění Velkého moru ani útržkovité vzpomínky z útlého dětství, protože záhy po vypuknutí epidemie odejel s rodiči na venkov, odkud se vrátili teprve na jaře 1666. Ve městě však zůstal jeho staromládenecký strýc, sedlář Henry Foe, farník u sv. Botolpha poblíže Aldgate, jehož iniciály, nacionále, povolání i majetkové poměry se nápadně shodují s obdobnými charakteristikami údajného autora Deníku. Z mládí si tedy Defoe mohl uchovat určité představy o morových událostech z vyprávění svého strýce. Je však velmi nepravděpodobné, že by si Henry Foe vedl v době moru deník nebo pořizoval zápisky, jež by se později mohly stát předlohou Defoeova díla.
......
Historická objektivita a věcnost četných informací v Deníku morového roku vyvolávají stále znovu spor o jeho hodnotě a funkci, v němž se část znalců Defoeova díla přiklání k výkladu Deníku jako historického dokumentu. Shodou okolností získal Defoe množství autentických a spolehlivých pramenů, kterých pak také hojně použil na četných místech textu. Tabulky úmrtnosti měl k dispozici již roku 1712, kdy publikoval jednu z nich v časopise Přehled. Odtud nejen převzal statistické údaje o počtech mrtvých a o příčinách smrti, nýbrž vyvodil z nich i poměrně přesné odhady o rychlosti a směru šíření epidemie. Tabulky uváděly také ceny chleba a dalších potravin, o nichž se H. F. rovněž zmiňuje. Dalším pramenem byla Nařízení vydaná starostou a konšely města Londýna, vztahující se k morové nákaze, přetištěná roku 1721 ve Sbírce dokumentů z doby posledního moru v roce 1665, jejíž další údaje Defoe rovněž používá. Při popisu lékařských opatření a snad i choroby samé čerpal Defoe z latinského spisu doktora Nathaniela Hodgese Loimologia, který se roku 1720 objevil v anglickém překladu. Dalším zdrojem byl pamflet nonkonformistického duchovního Thomase Vincenta Strašný hlas Boží v městě Londýně z roku 1667. Vincent byl jedním z kazatelů, kteří po smrti nebo po odchodu anglikánských duchovních z londýnských kostelů nastoupili na jejich místo. Z jeho bombastické nábožensko-didaktické prózy čerpá však Defoe pouze některé dílčí údaje. V neposlední řadě se prameny Deníku morového roku staly informace z dobových periodik, především Zpráv a Zpravodaje, která vydával průkopník žurnalistiky ľ Estrange.

Daniel Defoe, Deník morového roku, Praha 1982 (doslov Martina Procházky)

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, které Defoe ve své knize zveřejňuje, jsou Nařízení sestavená a vydaná starostou a radními města Londýna ve věci morové nákazy léta Páně 1665. Umožňují nám udělat si poměrně přesnou představu o nesmlouvavé přísnosti, s jakou městská rada prováděla karanténu ve městě stiženém epidemií.Nikdo se nesmí vzdálit z nakaženého domu
Jestliže se kterákoli nakažená osoba v důsledku nedbalého dohledu nebo jakýmkoli jiným způsobem vzdálí nebo bude dopravena z místa nakaženého na jakékoli jiné místo, je farnost, z níž se taková osoba vzdálila nebo odkud byla dopravena, povinována, jakmile se jí o tom dostane zprávy, zajistit, aby řečená nakažená a uprchlá osoba byla navrácena na původní místo, a to v době noční. Osoby, které se takto provinily, budou z příkazu radního, příslušného tomu kterému obvodu, potrestány a dům toho, jenž takovou nakaženou osobu k sobě přijme, bude zapečetěn na dobu dvaceti dnů.

Každý nakažený dům budiž označen
Každý dům navštívený nákazou budiž označen červeným křížem dlouhým jednu stopu a umístěným uprostřed dveří, aby byl zřetelně vidět, a obvyklými slovy napsanými tiskacími písmeny, to jest „Bože, smiluj se nad námi“, která budou stát přímo nad řečeným křížem, a to tak dlouho, dokud řečený dům nebude úředně odpečetěn a otevřen.

Každý nakažený dům budiž střežen
Biřic dohlédne, aby každý nakažený dům byl zapečetěn a aby u něho vartoval hlídač, jenž bude dbát, aby z domu nikdo nevyšel, a bude obyvatelům domu opatřovat potřebné věci na jejich vlastní náklad nebo -nemají-li prostředky - na náklad obce. Doba, po kterou uzavření domu potrvá, bude čtyři plné týdny.

Naomi Wallace ve své hře rozvíjí téma rušení sociálních bariér tváří tvář blížící se smrti. Této apokalyptické rovnosti si byl vědom i Daniel Defoe.

Na káře bylo tak šestnáct sedmnáct těl, některé bylo zabalené do plátěného prostěradla, jiné do hadrů, další bezmála úplně nahé nebo jen tak halabala přehozené, že když sjelo z káry, to málo, co mělo na sobě, spadlo a tělo dopadlo mezi ostatní dočista nahé. Moc už jim na tom nesešlo, jako ostatním nesešlo na té necudnosti, když už byli stejně všichni mrtví a měli být naházeni jeden před druhého do společného hrobu lidstva, jak bychom to mohli nazvat, protože tady se nedělaly žádné rozdíly, chudák či boháč, všichni pospolu. Jinak se nepohřbívalo a také ani nemohlo, protože rakve nebyly vůbec k dostání, když v takové pohromě jako tato mřelo tak nesmírné množství lidí najednou.

Sběrači mrtvol v Londýně nosili za epidemie kukly podobné ptačím hlavám s mohutným zobanem a brýle. V tomto plátěném zobáku byla napěchována rozmanitá směs koření (hřebíček, rozmarýn, majoránka, meduňka), které mělo zabránit vniknutí infekce do těla. Brýle sloužily k zamezení kontaktu rohovky s „morovým povětřím“. Odpovídalo to dobovým představám o šíření moru, jak je ve své knize zaznamenal i Defoe.

Proto nebylo ve mně pochyb, že se tato pohroma roznáší nákazou, to znamená jistými párami či výpary, jimž lékaři říkají efluvia, a to dechem, potem, zápachem z ran nemocných osob nebo snad ještě nějakou jinou cestou, jež je mimo dosah i samotných lékařů, kterážto efluvia pak působí na zdravé lidi, kteří se dostanou do určité blízkosti nemocných, okamžitě pronikajíce do vitálních částí těla řečených zdravých lidí, jimž pak krev uvádějí do okamžitého kvašení a jejichž ducha rozrušují do takového stupně, v jakém bylo jejich rozrušení zjištěno. A tak tito nově nakažení stejným způsobem přenášejí zase nemoc na jiné.

Existovalo však také vysvětlení náboženské, se kterým vyráželi do londýnských ulic samozvaní potulní kazatelé. Některé z těchto figurek přibližuje svým čtenářům i Defoe a vlastně tak inspiruje Naomi Walllace, jejíž Kabe tyto rysy částečně přijímá.

Předpokládám, že všichni již slyšeli o nechvalně proslulém Šalamounu Eaglovi, pominutci. Ten, jakkoli nakažen pouze v hlavě, nikoli na těle, chodil po ulicích a zvěstoval boží soud nad městem, strašlivý pohled to byl, někdy byl dočista nahý a na hlavě nesl pánev hořícího dřevěného uhlí. Co říkal, neřkuli co měl v úmyslu, opravdu jsem nemohl zjistit.

Drastická opatření, která se týkala domácích zvířat, šíření infekce zabránit nemohla, ale je pozoruhodné, jak blízko městská rada byla, pokud jde o určení vlastního přenašeče morové epidemie.

Pročpak se nám asi nařídilo, abychom zabili všechny psy a kočky, ne-li proto, že jelikož jsou to domácí zvířata a mají ve zvyku pobíhat od domu k domu a od ulice k ulici, mohou roznášet výpary a infekční proudění z nakažených těl právě v srsti a chlupech? Proto také hned na počátku nákazy vydali starosta a městská správa na radu lékařů nařízení, aby se všichni psi a kočky okamžitě pozabíjeli, a byl k tomu jmenován i zvláštní zřízenec, aby na vykonání příkazu dohlédl.
Je až k nevíře, můžeme-li spoléhat na to, co se říkalo, jak nesmírné množství těchto tvorů bylo odstraněno. Myslím, že šla řeč o čtyřiceti tisících psů a pětkrát více kočkách, jelikož málokterý dům byl bez kočky, někde jich měli víc, někdy bylo v domě koček i pět šest. Rovněž se vyvíjely všemožné snahy odstranit myši a krysy, zvláště pak ty vposled jmenované. Všude lidé kladli jed na krysy i jiné jedovaté věci a obrovské množství jich bylo také vskutku odstraněno.

Jisté ale je, že londýnské ulice byly dějištěm srdceryvných výjevů a nesnesitelná bolest přiváděla jejich obyvatele k šílenství.

Co by mohlo více otřást člověkem, jenž si uchoval schopnost zdravé úvahy, a co by hlouběji mohlo zapůsobit na duši než pohled na muže, jenž téměř nahý vyběhne z domu, snad přímo z postele, ( .... ) - tedy co by mohlo být otřesnější než pohled na tohoto člověka, jak se objeví na veřejné ulici, poskakuje, tančí a prozpěvuje a přitom koná tisíce nejroztodivnějších pohybů, a za ním se žene pět šest žen a dětí a všechny na něho křičí a volají, aby se pro boha živého vrátil, a prosí ostatní kolemjdoucí, aby jim pomohli ho zadržet, leč marně, protože nikdo se neodvažuje vztáhnout na něj ruku nebo se k němu třeba jen přiblížit?
Viděl jsem ten výjev z vlastního okna a velice žalostně mne to zdrtilo, neboť po celou tu dobu ten ubohý nešťastník byl, jak jsem viděl, v krajních mukách bolesti, neboť měl, jak jsem slyšel, dvě hlízy, jež nebylo možno přivést k tomu, aby praskly nebo se podebraly. Felčaři zřejmě doufali, že se jim podaří hlízy protrhnout, když na ně přiloží ostrá leptadla, ta měl nebožák právě na sobě a propalovala mu kůži jako žhavé železo. Nedovedu povědět, co se s tím nešťastníkem stalo, ale myslím, že takto třeštil, až padl k zemi a zemřel.

Ale ani v době morové epidemie nepřestal stát vykonávat své funkce a pokračoval i ve své politice, tentokrát již vedené vojenskými prostředky. Nepopulární válka s Holandskem je Defoem nahlížena z opravdu nezvyklého úhlu.

Měl jsem zde poznamenat, že navzdory prudké nákaze v Londýně i jinde bylo pozoruhodné, že mor vůbec nepronikl na lodi válečného námořnictva, i když po jistý čas se na řece i ve městě mocně verbovalo, neboť válečné loďstvo mělo nedostatek mužů. To však bylo ještě počátkem roku, kdy mor teprv začínal a ještě vůbec nestačil proniknout do oněch částí města, kde se námořníci obyčejně verbují. A jakkoli válka s Holandskem nebyla lidem tehdy nijak vítaná a námořníci vstupovali do válečné služby s jakousi neochotou, mnozí si dokonce stěžovali, že tam byli zavlečeni násilím, přece jen se to v tomto případě ukázalo být násilím prospěšným pro mnohé, kteří by jinak pravděpodobně zahynuli v té všeobecné pohromě a kteří, když měli letní službu za sebou, jakkoli se jim dostalo příčiny oplakávat zkázu svých rodin, protože když se oni navrátili, mnozí z jejich nejbližších již byli v hrobě, přece jen mohli být vděční za to, že byli odtaženi z dosahu oné pohromy, třebaže tolik proti své vůli. Válka s Holandskem se toho roku vskutku rozehřála a také došlo k jedné velké námořní bitvě, v které Holanďané byli poraženi na hlavu, ale my jsme ztratili velké množství námořníků a několik lodí. Avšak jak jsem již poznamenal, mor válečné loďstvo nepostihl, a když lodi zakotvily poté opět na řece Temži, nejprudší vlna moru již začala polevovat.

Jestliže Bunce je jedním z těch námořníku, kteří před válkou utíkají a kteří do ní „byli zavlečeni násilím“, pak Kabe představuje další dobový typ - londýnského mastičkáře, který si vydělává na živobytí prodejem pochybných lektvarů a ochranných prostředků.

Jednu věc však přece musím zaznamenat, a to co se přihodilo jednomu z těchto mastičkářů, jenž veřejně vyhlašoval, že má naprosto znamenité chránidlo proti moru. To když prý nosí člověk při sobě, zaručeně se nenakazí ani nebude k nákaze náchylný. Můžeme předpokládat, že tento člověk něco onoho svého znamenitého chránidla zajisté neustále nosil v kapse, a přece naň morní nemoc udeřila a odnesla ho během dvou tří dnů.

V září 1665, kdy epidemie kulminovala, se morové jámy plnily mrtvými i živými, jak o tom ve hře vypráví Kabe. Daniel Defoe tuto skutečnost zachycuje v dramatické zkratce.

Když tu šachtu kopali, předpokládali, že jim vystačí na celý měsíc i déle, leckdo dokonce kostelní správu obviňoval, že takovou hrůzu strpí, že prý se připravují pohřbít celou farnost a podobně. Čas však ukázal, že kostelní správa znala položení farnosti lépe než ti ostatní, protože šachta byla myslím dokončena čtvrtého září, šestého se do ní začalo pohřbívat, a dvacátého, to jest za pouhých čtrnáct dní, už tam naházeli 1114 těl a šachtu museli zasypat, protože těla už ležela šest stop od povrchu země.
.....
Bylo vydáno nařízení přísně zakazující jakýkoli přístup k oněm šachtám, a to jedině proto, aby se zabránilo nákaze. Po nějakém čase však bylo toto nařízení ještě potřebnější než dřív, protože nakažení lidé, jejichž konec se blížil a kteří také blouznili, přibíhali k šachtám zabaleni do pokrývek nebo houní, vrhali se dolů, a tak se, jak sami říkali, pohřbívali.

Daniel Defoe, Deník morového roku, Praha 1982

Velký mor v Londýně je obecně považován za jedno z posledních větších vzplanutí této epidemie. Jednou z hypotéz, která vysvětluje vymizení moru z Evropy, je ta, podle níž hlodavce s blechami, kteří byli rezervoárem nemoci, nakonec nahradil jiný druh. Krysu (Ratttus rattus), původně do Evropy zavlečenou z Asie, postupně v celé Evropě nahradil větší potkan (Ratttus norvegicus), který už neměl tak silnou schopnost přenášet bakterie na lidi.
K pozdním vypuknutím moru ve střední Evropě patřil italský mor v letech 1629-1631, který bývá dáván do souvislosti s pohybem vojsk za třicetileté války, a velký mor ve Vídni v roce 1679. V českých zemích se mor naposledy objevil v pobělohorském období. Byly to epidemie v letech 1624-1626, 1632-1635, 1639-1640 a 1648-1649, které byly průvodním jevem třicetileté války a byly způsobeny přesuny válčících armád. Ostravu postihla morová epidemie v roce 1625 a zemřelo při ní asi 500 lidí, tj. téměř polovina obyvatelstva. Další velké rozšíření moru v Čechách nastalo v letech 1679-1681, kdy na naše území mor postupoval z Balkánu přes Uhry a Vídeň. Poslední velká epidemie v Čechách proběhla v letech 1711-1715. V městech se poté začala budovat kanalizace a ulice byly vydlážděny. Tyto zásahy do městské hygieny byly nakonec natolik účinné, že po roce 1715 se již morové epidemie v západní a střední Evropě nevyskytovaly.

 

138
18
27
154
20
Momentálně je mi sladkobolně v Aréně a nehodlám na tom nic měnit, říká Alena Sasínová-Polarczyk   http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/3440-14184-momentalne-je-mi-sladkobolne-v-arene-a-nehodlam-na-tom-...
51
Blecha
http://ostravablog.cz:80/kultura/divadlo/
Tuto sezónu Aréna představuje pod slibným názvem Rok nových nadějí a ty naděje hledá v tvorbě současných dramatiků. Českou premiéru budou mít čtyři hry, přitom první z nich je Blecha, kterou lze s lehkou nadsázkou charakterizovat jako...
34
Blecha
15.11.2011
Rozhovor s překladatelkou Andreou Hoffmannovou Kdo je americká dramatička Naomi Wallace? Prozradíte nám o ní něco více? Naomi Wallace je sice Američanka, ale já bych ji definovala spíše jako Britku, protože posledních třicet...
116
Blecha
30.6.2011
Vážení diváci, inscenace hry Blecha americké autorky Naomi Wallace byla vybrána pro prestižní festival Divadlo evropských regionů. Ten se každoročně, letos již po osmnácté, koná v Hradci Králové. Hlavním pořadatelem je Klicperovo...
185
Blecha
info16.10. 2017 15:57:00
Děkuji za Vaši připomínku, ale délku představení uvádíme na našich www stránkách v kolonce "Program", dále na měsíčních plakátech a programech. Na programech ke konkrétním inscenacím již délku neuvádíme.
Martin13.10. 2017 15:48:00
Mohli byste prosím u jednotlivých titulů uvádět i délku představení? Pro nás, co odkládáme na nezbytnou dobu kulturního vyžití svá robátka, a potřebujeme vědět, kdy je vysvobodíme ze spárů chův a babiček.
Alena28.6. 2017 01:00:00
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/v-pankracke-veznici-si-lide-pripomneli-popravu-milady-horakove-33577?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp
Eva,Marie a Jana27.6. 2017 21:02:00
Dejujem za Slepici,krasa! Uz dlouho jsme se u vas tam nezasmaly,super!!! Prijdeme na Slepici zase,libilo se moc. Skoda,ze se oobecne vic nehraji komorni komedie,je to super zanr.
Mervin5.6. 2017 15:44:00
Byl jsem na premiéře divadelního představení ´Smíření´. V první řadě skládám hold autorovi panu Vůjtkovi a následně i celému realizačnímu týmu. Výjmečná hra, představení i samotné výkony herců. Bylo to dechberoucí.
Děkuji
Abonyi9.5. 2017 11:29:00
Včera jsme náhodou přepli na TV Art a s manželem viděli Vaše Slyšení. Bylo to úžasné, ohromující představení se strhujícími hereckými výkony. Pro mě konečně divadlo jaké má být. Navíc mám letos rok Eichmana: Na jedné z přažských vycházek mi byla téměř v sousedství představena vila, ve které Eichmann s rodinnou bydlel a o kousek dál místo, kam chodil do práce a odkud odcházeli obsílky do transportů (mimochodem později sídlo SMERŠ). Až přijedete do Prahy, ráda Vám ta místa ukážu. Jinak díky za úžasný zážitek a přeji hodně úspěchů.
.7.5. 2017 14:29:00
A kterépak je podle tebe lepší? Snad NDM vedené diletantským ožralcem Nekvasilem?
:-)27.4. 2017 19:35:00
Nejlepšího??? Fakt???
zuzana truplova25.4. 2017 12:24:00
Ono by mozna nekdy neskodilo,si pred samotnou navstevou divadla, precist program!!
22.4. 2017 21:56:00
Takových přešlapů a propadáků je bohužel v posledních letech více. Kromě Lidumoru také Neuvěřitelné příběhy Julie a Nataši a Baal - obě hry už naštěstí z repertoáru zmizely a přestaly hyzdit tvář nejlepšího ostravského divadla.
RS20.4. 2017 11:22:00
Lidumor aneb Má játra beze smyslu- 19.4.2017. Pro me hra beze smyslu. Poprve jsem odesel po prestavce. Ano, jisteze se najdou takovi, kteri za tim neco uvidi, nejake sdeleni, moudro, art ("jeee, ten autor musel byt krasne schizofernni!"), nebo se jen proste radi divaji na fekal. Ale pro me - nechodim do divadla, abych z nej odchazel zmateny a znechuceny Na to mi staci realita vsedniho dne.

Syn, ktery vrta sve mame do hlavy diru, aby ji tam mohl "strcit lulana" a v zapeti monolog otce druhe rodiny o socialismu, zatimco osahava "vemena" sve dcery, ktera sve sestre rika, ze ji smrdi "dirka rybinou".. Musel bych autora znat osobne, abych pochopil o cem to je?

A pak se doctete:
Inscenace hry Lidumor aneb Má játra beze smyslu si velmi hlasitě říká o titul nejlepší inscenace roku. Rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na české divadelní scéně k vidění.

Ehm.
Jaroslav Večeřa19.4. 2017 23:34:00
Lidumor... totální propadák v dramaturgii jinak velmi úspěšného divadla Aréna. Skvělé herecké výkony bohužel nedodávají velmi nesrozumitelnému textu, plnému laciných vulgarismů vůbec nic navíc. Nelze mluvit o poetice, která zde absentuje. Škoda - jsme u této významné ostravské /české/ scény zvyklí na vyšší dramaturgický level... :-)
Ivan Krejčí6.4. 2017 01:04:00
Pro Tomáše: Napište mi na můj mail.
Tomáš5.4. 2017 19:20:00
Koupím 2 lístky na penzion pro svobodne pány 7.4.17. Tel.736123799
Petr9.3. 2017 17:31:00
TOP DOG 7.3. V aréně jsem ještě horší představení neviděl
Jan2.3. 2017 12:49:00
Katko, asi jste si měla zjistit kdo je W.Schwab. Hovínka patří ke Schwabovi stejně jako trumpeta k dechovce. To představení je senzačně zpracováno a hrají to bezvadně. Prostě jste se sekla ve výběru. Zdar Jan.
Katka1.3. 2017 21:32:00
Dnes - 1.3.2017 jsme navštívily poprvé s kamarádkou divadlo Aréna, bohužel asi na nesprávnou hru- Lidumor aneb Má játra beze smyslu. Něco tak sprostého, nechutného, hnusného jsem ještě neviděla, v přestávce jsme odešly a nevím, jestli ještě najdu odvahu na shlédnutí představení jiného. Autora si představuji jako sprostého, dementního úchyla, který holt něco vyplodil na papír. Ale že to nějaký herec vypustí z pusy a ještě se to předvádí lidem, z toho je mi smutno. Že bych ve 40-ti letech byla příliš konzervativní či umělecky zaostalá (že bych v té nechutnosti neviděla umělecký záměr...?)se mi moc nezdá, ale každý má jiný pohled na svět a jiný názor. Do divadla chodím velmi ráda a očekávám, že mě to vždy něčím obohatí. Z dnešního večera je mi špatně, já bych se jako herec styděla v něčem takovém vystupovat. Ale věřím, že jiná představení jsou lepší a vkusnější. Toto byla fakt katastrofa, škoda času, peněz, píle herců při učení takových rolí.Přeji vám úspěch a lepší výběr autorů.
Tonda17.2. 2017 05:18:00
16.2.2017-TOP-DOGS: Úžasné herecké výkony všech herců. I těch, kteří právě tiše sedí na svých židlích mimo hlavní dějovou linii, avšak nepatrnou mimikou úžasným způsobem neustále hrají své postavy. Byly tak skvělé, že jsem kvůli nim občas i dokázal odtrhnout pohled od minisukní hlavních ženských představitelek :-)
Smithb26416.2. 2017 14:42:00
acquiring equivalent rss snag? Someone who's going to be aware of nice retort. Thnkx ddebacbffabddgee
Smithf66315.2. 2017 09:45:00
My brother recommended I may like this website. He used to be totally right. This post truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks! eddcdfcegakfdfad
Smithf56519.1. 2017 09:18:00
I've long suggested that people seeking to gett a good understanding of this speciific topic spread their research acrooss many blogs fgkeeacdfedeakdb
12.1. 2017 13:48:00
Smithd99212.1. 2017 08:26:00
Excellent blog right here! Also your site lots up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol bkefadkbkeacekbc
info19.12. 2016 12:42:00
Dobrý den, dobu, kdy je pokladna otevřená, najdete na našich stránkách www.divadloarena.cz , když kliknete na "prodej online" a pak na "prodejní místa". Děkujeme za Váš zájem.
Míša16.12. 2016 21:55:00
Dobrý večer, ráda bych koupila dárkový poukaz, ale nikde jsem nenašla kdy je otevřená pokladna. Děkuji za odpověď.
info16.12. 2016 11:23:00
Dobrý den, do Komorní scény Aréna můžete jít i v neformálním oblečení - je to zcela na Vás.
Maro11.12. 2016 19:46:00
Dobrý den,
je to už nějaký pátek co jsem byl ve Vašem divadle se školou. Chtěl bych se tedy znovu ujistit jestli je vhodné jít na Vaše představení v neformálním oblečení.
Šaty do divadla7.12. 2016 18:40:00
Šaty d divadla je dobré vyprat ve voňavém pracím gelu od Eurony. www.topkatalogy.cz a www.r-club.webnode.cz
Jana Popovič4.12. 2016 20:41:00
Při večerní skleničce po představení Něco za něco 30.11. jsme se shodli na tom, že to byl zatím nejsilnější zážitek z těch beztak všech úžasných, které jsme již v divadélku Aréna zažili. Děkujeme !!! Děkujeme !!! Moc se těšíme na příště !!! Veselé Vánoce všem !!!
Lenka Besedová2.12. 2016 08:08:00
Děkujeme za včerejší krásné divadlo (Penzion pro svobodné pány). Při výběru každoročního adventního divadelní výletu do Ostravy jsme letos měly šťastnou ruku. Těšíme na příští rok.
Oulehlovi11.10. 2016 21:49:00
Představení Pension pro svobodné pány bylo úžasné, těšíme se na další, již dlouho jsme se tak nepobavili,
děkujeme a přejeme moc úspěchů
Oulehlovi11.10. 2016 21:46:00
Představení bylo úžasné, těšíme se na další, již dlouho jsme se tak nepobavili,
děkujeme a přejeme moc úspěchů
Radka Miškovičová5.10. 2016 21:54:00
Včera jsem byla na představení "Slyšení". Byl to neopakovatelný zážitek. Herecké ztvárnění tohoto tématu bylo úžasné. Děkuji.
Smithf10615.8. 2016 21:20:00
I do trust all of the ideas you've presented in your post. They're very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for beginners. May just you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post. cddkdedafeadgbaf
Lucie V.16.5. 2016 10:01:00
Děkujeme za včerejší neopakovatelný a jedinečný zážitek s inscenací Slyšení ... naprosto zaslouženě je tato hra Inscenací roku!!! Skvělé výkony všech, děkujeme ještě jednou ... nemělo to prostě chybu!
Renáta Šmahajová3.5. 2016 08:42:00
SHAKESPEAROVO NĚCO ZA NĚCO V ARÉNĚ - 29.4.2016 -výborné, všem doporučuji. Nejvíce na mě zapůsobil výkon Pana Herce Štěpána Kozuba, jeho fantastický projev, gesta , absolutní souhra. Opravdu hluboký zážitek! Děkuji
info27.4. 2016 16:09:00
Pro Majkla: Představení Lidská tragikomedie bude mít premiéru v sobotu 18. června 2016.
Majkl25.4. 2016 17:35:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to vypadá s Klímovou Lidskou tragikomedií, po prázdninách? Děkuji Vám.
Ivan Krejčí4.4. 2016 17:25:00
Pro Adama:
Nemáme dress code, je to na Vás, aby Vám bylo dobře:-)
Adam Doležal3.4. 2016 16:25:00
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaký je dress code?
Ivan Krejčí23.3. 2016 19:52:00
Děkujeme Všem za gratulace! Je to jako sen!
Svatava Baďurová21.3. 2016 21:54:00
Moc a moc blahopřeji k Cenám divadelní kritiky.Já a můj muž to víme také: Jste skvělí!
Jana Sítková21.3. 2016 10:58:00
Blahopřejeme divadlu k ocenění.
art20.3. 2016 20:46:00
Blahopřeji divadlu k oceněním. Respekt.
Zuzana Bošková19.3. 2016 20:14:00
Držím palce, aby to zítra /20.3.2016/ vyšlo. Zlomte vaz!
Hana12.3. 2016 18:15:00
Děkuji za krásný večer s mistem mistrů divadelních her a se skvělým hereckým souborem. Shakespeare a Aréna = skvělá kombinace
Marie Šupková15.1. 2016 15:43:00
Díky za včerejší večer - 14.1.2016..TOP DOGS je skvělé představení, svým způsobem smutné, přesto se u něho skvěle bavíte...výborné herecké kreace a do poslední minuty zajímavé...
Roman Šrámek21.11. 2015 18:17:00
Navštívili jsme představení v ARÉNĚ se ženou včera poprvé a měli jsme z něj nepopsatelný zážitek - (BAAL), všichni herci byli úžasní, ovšem výkon hlavní postavy BAALA v podání Michala Čapka mi vyrazil dech ! Úžasný výkon, věřil jsem mu každou vteřinu jeho role,prostě něco úžasného.Moc děkujeme za fantastický zážitek,určitě se budeme těšit na další představení !
Jana20.11. 2015 20:59:00
Z představení Baal si odnáším nejen skvělý zážitek díky hereckým výkonům, ale také nemalé množství protichůdných myšlenek, názorů a pocitů..
Jednoduše, děkuji.
Eva19.11. 2015 16:19:00
Vážení a milí z Lidumoru: skvělé, skvělé, skvělé! Divadelní lahůdka nejen pro náročné. Děkujeme!
Pavel FILIP11.10. 2015 09:32:00
Přátelé,včera - 10.10.2015 jsem v Hradci Král. ve STUDIU BESEDA shlédl vaše představení SLYŠENÍ. Ano,bylo to exceletní představení, excelentní herecké výkony všech herců.Vám všem patří můj VELKÝ DÍK ZA NEVŠEDNÍ DIVADELNÍ ZÁŽITEK!!!pavel FILIP (nápověda-inspic.) Hradec Král.
Szopová Marta8.10. 2015 16:50:00
Vážení, vážení,
díky za Slyšení (23.9.).. Silné téma, bohužel věčně živé.Skvěle napsáno,skvěle zahráno. Díky Markovi C. a Bertíkovi,zahráli ty hnusáky zcela věrohodně. Všichni ostatní nesekundovali, ale hráli výborně, na plné pecky. Tak jako vždycky v Aréně.Děkuji Tereze C. za dokreslující židovské zpívání.Zdraví teta z Krnalovic :-)
Divačka Arény, které je smutno24.9. 2015 10:27:00
Zase je Aréna na Slevomatu - jediná negativní reklama, která existuje...
Klára1.6. 2015 01:16:00
Milý pane Louno, nemohu než nesouhlasit s Vaším postojem. Chápu sice, že může působit nabídka vstupenek na slevových portálech jako "poslední záchrana představení". Ovšem, Vám podaná odpověď je podle mého názoru přijatelná a výstižná. Každé divadlo se snaží nalákat si nové diváky pomocí podobných akcí. Někde se objeví akce 1+1, jinde jiná akce. No a Aréna si zvolila cestu internetem.A přesunu-li se za hranice regionu, Městské divadlo Zlín, brněnská divadla, divadlo v Uherském hradišti. Všude tam se setkáte s akčními slevami na vstupenky. A to, i když se jedná často o kvalitní kusy. A podle toho, jak se zde vyjadřujete, vypadá to spíše že hledíte na cenu než na obsah sdělení divadlem. Ve zkratce - pokud se Vám zdá, že vyhazujete peníze oknem, když si koupíte lístek o pár korun dráž než by tomu bylo přes slevomat, můžete si také zajít do ndm, kde vstupnka stojí dvakrát tolik, co v aréně.Aréna je nejlevnější kvalitní divadlo, které pravidelně navštěvuji (od ostravy přes zlín až po uherské hradiště). pěkný den přeji.
barka1.6. 2015 00:59:00
Jiří Hort30.5. 2015 11:05:00
Ještě bych k inscenaci "Hráči" a k poctě režie I. Krejčího dodal, že se výtečně zhostil i morálního akcentu hry, jakkoliv se nabízel, když se vyhnul jakémukoliv moralizování, které nahradil vtipnou ironii navíc výtečně a s nadsázkou vyjádřenou hlavním představitelem v roli Ichareva.
Jiří Hort30.5. 2015 10:56:00
29. května 2015 se mi dostalo skutečné radosti (nepřeháním), a sice shlédnout komedii I. V. Gogola "Hráči" v režii I. Krejčího. Byl jsem nadšen a to prakticky od počátku, poněvadž, na rozdíl od řady činoherních představení jiných ostravských kamenných scén jsem mohl sledovat inscenaci bez snad jakéhokoliv hluchého místa, plnou dynamiky po zhruba 90 minut bez přestávky, což samo o sobě není zrovna snadné. I přes stěžejní úlohu dvou hlavních postav Ichareva a Utěšitele nezůstával nijak pozadu plnokrevný herecký výkon ve všech ostatních rolích, zvláště pak komediální nadání větší části přítomných aktérů. Za mimořádný však mimo postavy Ichareva, která byla naplněna s jistotou, lehkostí i bravurou, považuji vystoupení Marka Cisovského v roli Utěšitele, jeho dikci i jakousi "úsečnost" v projevu, kterou jakoby inscenaci dynamicky členil a zvýrazňoval tak její jednotlivé pasáže. Celý soubor působil kompaktně a zdá se, že i když jde o více než čtyřicátou reprízu, hrál s chutí a snad i s radostí, která se přenášela do publika. Uznání patří samozřejmě režii I. Krejčího, který v důvěře v hereckou interpretaci celého souboru a jeho výrazové schopnosti šetřil inscenačními prostředky a rekvizitami a přisoudil jim úlohu citlivého ohraničení. Docílil tak plynulosti a diváci se cítili pohlceni po celou dobu, což ostatně zaplněné hlediště dalo na konci vřele najevo. Děkuji.
Jan Tihelka20.5. 2015 21:08:00
Výborné divadlo, výborní herci a úžasné představení, které mě pobaví při každé návštěvě. Jde poznat, že Komorní scénu Aréna tvoří tým lidí na pravém místě. Těším se na další návštěvu. :-)
Martina a Igor20.5. 2015 20:58:00
Milá Zuzanko,
to je od vás milé. Těšíme se na Vás v další sezoně :-)
Jaroslav Louna20.5. 2015 10:10:00
no nevím milé Info, myslím že si lžeš do kapsy. Bezruče jsem na slevomatu nenašel ani ndm. Ale je tam divadlo kouzel Pavla Kožíška nebo divadlo Broadway. tomu se opravdu říká "být v dobré společnosti". Promiňte že takhle prudím, ale kdybyste touto cestou hledali nové diváky tak ten slevomat přece nesdílíte na vašem facebooku. znamená to že už si lístek v pokladně kupovat nemám a mám čekat až je dáte na slevomat? budete zveřejňovat které představení dáte na slevomat a které ne. abych zbytečně neutrácel..
Zuzana Truplová19.5. 2015 21:13:00
Chtela bych prostrednictvim nasich stranek podekovat Martinovi a Igorovi K. za krasna slova a sladky darek. Dekuji!! Moc si toho vazim!!
info19.5. 2015 13:29:00
Vážený pane Louno, děkujeme za Váš názor, kterého si vážíme. Slevomat je jen jedním z nástrojů propagace našeho divadla, které využíváme. Díky Slevomatu se dostáváme i do povědomí těch, kteří by si jinak vstupenky do divadla nekoupili, slouží jako platforma pro získávání nových diváků. Slevomat takto využívá řada dalších kulturních institucí včetně divadel. A také jde o jednu z možností, jak potenciální diváky upozornit, že jsou na dané představení ještě k dispozici volné vstupenky.
Jaroslav Louna18.5. 2015 22:42:00
Nechcete raději představení, které nejste schopni prodat ukončit, než je neustále dávat na ten slevomat? Je to takové trapné a strašně to vaše divadlo degraduje.. Ale jinak vás žeru! Nashle.
Danuše Olejníková12.5. 2015 16:56:00
Děkujeme Všem, hlavně Divadlu Aréna, za velmi důstojné, krásné a netradiční poslední rozloučení s našim synem a bratrem Dušanem Škubalem. Vzpomínku na něj mějte uchovánu ve svých srdcích a také v postavách, které ztvárnil. Přejeme Vám mnoho krásných premiér a výtečné publikum. Maminka, tatínek a sestra s rodinou
Olga Schenková.3.5. 2015 18:04:00
Děkuji za báječné představení Bílý muž a Rudá tvář. Byla jsem obdarována vstupenkou do Vašeho divadla od svých přátel.
Byl to dárek k narozeninám a mohu se přiznat , že tento dárek byl díky Vám jeden z nejkrásnějších. Skvěle odvedená práce ze strany režiséra, dramaturga ,kostyméra a hlavně výkony herců vytvořily jedinečné představení. Jeho zhlédnutí mohu všem milovníkům dobrého divadla jen doporučit. Mimochodem jste skvělí!
Veronika Molinová29.4. 2015 11:08:00
Dobrý den. Včera jsme s manželem byli ve vašem divadle vůbec poprvé, a to na představení "Bílý muž a Rudá tvář". Herecké výkony byly na tam malé divadlo opravdu skvělé a velice mile nás překvapily. Ale to je bohužel vše. Obsah představení byl pro nás jedno velké zklamaní. Takto nevkusně zpracované téma jsem už dlouho neviděla. Škoda, no...
Dagmar13.4. 2015 09:53:00
díkydíkydíky...Proces, Hráči, naposledy Ruská zavařenina. Divadelní koncert všech herců a možnost se zasmát, zapřemýšlet, rozesmutnit i zafilosofovat nad hereckým i režijním uchopením příběhů. Hrajete zatraceně dobře
Stamatina Dimakopoulou3.4. 2015 11:31:00
Dear Arena, thank you for the performance of Ibsen´s Ghosts, which I saw last week. I enjoyed the play very much, especially Alena Sasinova´s superb acting. The quality of your performance goes beyond the Czech theatre borders. Good luck and greetings from your Greek fan.
Ondřej30.3. 2015 19:34:00
Dobrý den, navštívil jsem vaše divadlo poprvé (!) a představení Ruská zavařenina bylo pro mě zklamáním. Škoda že se dnešní dramatická scéna vytváří takovými prostředky. Také kouř z cigaret mi docela vadil, zvlášť v tak komorním divadle.
Barbora26.3. 2015 11:43:00
Dobrý den,
ráda bych poděkovala za neskonalé zážitky, které mi přináší Vaše divadlo. Je vidět, že všichni v Aréně dělají divadlo s láskou, že to pro nikoho není jen práce.Klaním se především paní nápovědě, inspici, uvaděčům, uvaděčkám a paní šatnářce (které tímto děkuji - tak milá, příjemná a hodná paní se jen tak nevidí)! :) Těším se na další, brzké setkání s Vaším divadlem.
Kubátová23.3. 2015 21:33:00
Všechna představení se mi líbila,ale mám stejný názor na kouření v inscenacích jako paní Děrgelová. Jako astmatik se nekonečně trápím a taky sedám dole a blízko dveří,abych unikla s případným záchvatem kašle. Přimlouvala bych se za nekouření v inscenacích.
Lenka Křížová15.3. 2015 20:30:00
Dobrý den, zdravím z Kroměříže. Při návštěvě Ostravy jsem měla možnost navštívit vaše divadlo poprvé a doufám, že ne naposledy! ;-) Páteční představení Slyšení s panem Cisovským v titulní roli byl pro mne opravdu silný zážitek! Všichni herci byli skvělí,ale výkon pana Cisovského byl mimořádný. Věřila jsem mu každé slovo a dlouho po představení (v podstatě ještě dnes, dva dny po představení) se mi přehrávají v hlavě konkrétní scény. Velmi děkuji za tento krásný zážitek, přeji spoustu spokojených diváků...a závidím ostravskému publiku takové skvělé divadlo!
Ivan Hořčica8.3. 2015 22:00:00
Neuvěřitelné příhody Julie a Nataši :
K tomuto představení bych podotkl, že místo abych se soustředil na skvělé herecké výkony obou hlavních ženských představitelek, tak jsem se celé představení bavil nad "charisma" hostujícího herce Štěpána Kozuba. Při každém jeho vstupu se těším na další jeho výstup a dokonce v závěru hry vůbec nevnímám dialog obou dívčin, bavím se kreacemi fotografa Štěpána Kozuba. Díky, hned jdu hledat na internetu, kde jste ho vyštrachali...
Ivan Krejčí, umělecký šéf4.3. 2015 14:57:00
Pro paní Děrgelovou:
Dobrý den a omlouvám se, že reaguji přeci jen trochu opožděně, ale chystaná premiéra mě přeci jen zaměstnala. Děkuji za Vaši přízeň a věřte mi, že není naší prioritou v představeních kouřit a pokud to jde, tak se tomu vyhýbáme. V tomto představení je to ale svého druhu charakterizační prvek a elektronická cigareta je v tomto kontextu nemyslitelná. Chápu, že jste si posteskla, ale snad Vám v dalších představeních způsobenou újmu vynahradíme. Mějte se hezky. Ivan Krejčí
Děrgelová18.2. 2015 17:17:00
Dobrý den Aréno. Do vašeho divadla chodíme s manželem moc rádi a nejraději sedáme hned v prvních řadách. Minulý týden jsme viděli představení Neuvěřitelné příhody Julie a Nataši a bohužel musím říct, že představení bylo pro nás už od první scény zklamáním. Tu první vykouřenou cigaretu bych ještě pochopila a omluvila, ale že budu muset celou hodinu a půl pozorovat na scéně herce, jak zapalují jednu za druhou a čuchat z druhé řady kouř, tak to by mě opravdu nenapadlo. V podstatě nám to zkazilo dojem z celého představení, které ani dějově vlastně moc nenadchlo. Neumím pochopit, proč pan režisér využil zapálené cigarety jako rekvizity pro celé představení. Vyžadují to snad herci? Nebo si myslíte, že potom bude inscenace více IN? Troufám si říct, že tak to není. V představení Kuřačky v jiném divadle se za celou dobu nezapálila ani jedna cigareta. Využili nečoudící elektronickou cigaretu. Ať si kouří kdo chce, co chce, ale do malého komorního sálu mi to připadá zcela nevhodné. Musím se přiznat, že kdyby byla v představení přestávka, zřejmě bych ji využila k odchodu. Jsem vlastně ráda, že přestávka nebyla, protože i dějově došlo k pěknému zlomu a docela zajímavému konci. Rozhodně jsme na vás ale nezanevřeli a už dneska se chystáme na vaše další představení. Je mi líto, že jsem musela napsat tento příspěvek, ale nemohla jsem si pomoct. Příště určitě napíšu něco pozitivního. Naši nejoblíbenější herci, pánové Čuba a Kaluža, v tomto představení nehráli. Budeme se na ně těšit v dalších inscenacích.
Lipa Antonín1.2. 2015 22:57:00
To víte pane Sotoniak, život je plný překvapení.
Sotoniak Josef31.1. 2015 09:55:00
Dobrý den, zhlédl jsem představení Brenpartija. Netušil jsem, že i něco takového se v kulturní zemi považuje za umění. Celý scénář je na úrovni čtvrté cenové skupiny.
Vlaďka24.1. 2015 20:05:00
Milá Aréno, chodím k Vám velmi ráda, je to vždy příjemné. Ve středu jsem (konečně) viděla hru Plešatá zpěvačka a musím moc poděkovat za úžasný zážitek. Je to perfektně sladěný herecký "koncert". Stále se chechtám a vzpomínám na excelentního Alberta Čubu, výborného rapujícího Marka Cisovského, znakovou řeč V.Georgieva, musela bych tady jmenovat všechny herce, všichni jsou v Plešaté zpěvačce skvělí! P.S. - ta rudá rtěnka J. Kalužovi mimochodem moc sluší :)
Bc. Veronika Štěpánková5.1. 2015 14:35:00
Dobrý den, paní Kamilo, vstupenku je možné vrátit nejpozději 3 dny před datem konání představení...Nevím o jaké představení se Vám jedná, pokud to stihnete peníze Vám v pokladně vrátíme. V opačném případě Vám bohužel nemohu vyhovět. Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem - V. Štěpánková (pokladní).
Kamila4.1. 2015 17:34:00
Zdravím. NA Facebooku na mně vybaflo že si můžu koupit vstupenku přes slevomat. Bohužel už jsem si ji koupila normálně u vás na kase. Do kdy se může vstupenka vrátit? Chci ji vrátit a snad si to stihnu pak koupit se slevou. Dik za odpoved.
Friedrichová15.12. 2014 18:08:00
Dobrý den,
nemám ve zvyku psát příspěvky na internetová diskusní fóra,nicméně zážitek o který jste se nám s manželem postarali dne 11.12.2014 mně přiměl napsat zde pár vět. Představení Bílý muž a Rudá tvář nás totiž naprosto uchvátilo. Herecké výkony pánů Cisovského a Panzenbergera byly brilantní, slečna Dostálová v roli spastické dívky nám doslova brala dech,hrála zcela reálně ( vím o čem hovořím, oba s manželem jsme lékaři ) a podat takový výkon, to se opravdu jen tak nevidí a konečně pan Georgiev. Pravda,jen se tak mihne inscenací,ale v plné šíři nám ukázal pravdivost známého rčení že " není malých rolí".
Před několika lety jsme tento Taboriho titul měli možnost zhlédnout v Tübingenu,ale oba jsme se shodli na tom,že Vaše tvůrčí pojetí ve všech směrech převyšuje onu německou verzi.Klobouk dolů!
Chceme Vám tedy touto cestou vyjádřit svůj dík za opravdu nevšední umělecký zážitek.Zároveň nám dovolte, abychom Vám všem, tedy nejen hereckému souboru,ale také těm,kteří jsou pro diváka tak říkajíc "neviditelní" a s jejichž tvářemi jsme se mohli seznámit díky vtipně zpracovaným titulkům v úvodu představení,popřáli krásné prožití Vánočních svátků a v Novém roce 2015 mnoho osobního štěstí a také nespočet spokojených diváků.
S úctou manželé Friedrichovi.
Ivan Krejčí, umělecký šéf19.11. 2014 09:56:00
pro Janu:
Dobrý den,
ani náhoda ani záměr, pan Čapka hraje v Hráčích, v Ruské zavařenině a naposled v jedné z hlavních rolí v Julii a Nataše, takže jste srdečně zvána:-)
Ivan Krejčí, umělecký šéf19.11. 2014 09:53:00
Děkuji za všechny za Vaše reflexe S nadějí,i bez ní a jsem šťastný, že inscenace pořád mluví silným hlasem a rezonuje.. pamatuji si jako dnes,že jsme měli obavu, zda tohle téma vůbec budou lidé chtít, ale věřili jsme,že náš divák (jak tak láskyplně říkáme)půjde s námi. Děkujeme
Jana18.11. 2014 15:44:00
Dobrý den,
jsem pravidelnou návštěvnicí Vašeho divadla a návštěvy u Vás jsou pro mě příjemným zpestřením všedních dní, za což Vám moc děkuji. Všimla jsem si ale, že po derniérách Procesu a Hamleta se pomalu ale jistě ztrácí z her pan Čapka, který (teda alespoň dle mého názoru) chybí a je velká škoda, že už není tak často obsazován. Můžu se zeptat, zda je to záměrně nebo se jedná jen o shodu náhod? Děkuji, s pozdravem a přáním spoustu úspěchu Jana
Anna Buchalová18.11. 2014 11:21:00
Dobrý den divadlo,

ráda se připojím k příspěvku pana Zusky níže. Představení S nadějí... bylo pro mne nejlepším kusem zatím v Aréně zhlédnutým. Až perfektně autentické, děsivě groteskní a místy ironicky humorné. Děkuji za ten zážitek. AB
T.Zuska15.11. 2014 18:26:00
Milá Aréno pozdravuji vás z Prahy. při návštěvě Ostravy jsem měl štěstí vidět vaší hru ''S nadějí, i bez ní,,. Chtěl bych poděkovat všem, kteří ji vytvořili pro nás narozené po listopadu 89 je to dar. O poznání té předešlé doby nám poví víc než hodiny dějepisu. Velice vám děkuji s pozdravem T.Zuska
Ivan Krejčí, umělecký šéf9.11. 2014 18:56:00
Děkuji Hanne a patricii za milé příspěvky, vždy nás potěší, že naše práce Vás potěší:-)

Ivan Krejčí
Hanne2.11. 2014 20:34:00
měla jsem ve středu tu čest zhlédnout reprízu inscenace Bílý muž a Rudá tvář, přičemž musím říct, že jsem z divadla odcházela zcela uchvácená. Petr Panzenberger předvedl naprosto dechberoucí výkon; tomu člověku by se měly zakládat fankluby a předávat Thálie. děkuji za zážitek!
patricie24.10. 2014 23:09:00
Asi před 14 dny jsme viděli vaše Hráče a byli jsme nadšeni. Říkali jsme si s manželem, že vám musíme napsat pochvalu,ale shon všedních dní způsobil,že se k tomu dostávám až dnes. Všichni herci byli skvělí, nelepší ale Marek Císovský a pan Čuba. Bylo dobře, že představení nemělo přestávku, divák byl zcela vnořen do děje a zapomněl na reálný svět. Díky.
alena sasínová7.10. 2014 17:39:00
Milá Anno, velmi mne potěšila Vaše reflexe představení Ibsenových Přízraků.
Věřte, že pro nás herce, tato zpětná vazba, znamená velice mnoho a obrovsky si vážíme těchto, byť sporadických, příspěvků.
Uctivé poděkování a úklonu, za sebe, posílám k Vám.
Alena S.P.
Anna Buchalová1.10. 2014 18:50:00
Errata: Po ZHLÉDNUTÍ, šmankote. Pardon. :) (Ale bylo to z výšky, na moji obranu!)
Anna Buchalová1.10. 2014 14:45:00
Dobrý den,
po shlédnutí včerejšího představení Přízraky musím říct, že jsem byla opět jednou ohromena a velice příjemně překvapena úrovní herectví členů Arény. Představení neztratilo nit, takže jsem zůstala vtažena do děje od začátku až do děkovačky (škoda jenom té pauzy, myslím, že toto představení by divák unesl v pohodě i bez přestávky). Pro mě jedničkou hry se stala jednoznačně Alena Sasínová, která mne svým charakterem pohltila a já jsem trpěla spolu s ní. Ovšem naprosto všichni herci mě včera večer přesvědčili, že divadlo žije a v Aréně životem přímo pulzuje.
info29.7. 2014 12:37:00
Dobrý den, v Komorní scéně Aréna žádné volné místo nemáme. Děkujeme za Váš zájem.
Jakub Glofák25.7. 2014 16:35:00
Dobrý den, nemáte u vás nějaké volné pozice? Jsem komunikativní a nebojím se ničeho. Děkuji
info26.5. 2014 12:28:00
Omlouváme se, ale informaci o tom, kdy bude Česká televize vysílat inscenaci S nadějí, i bez ní, ještě nemáme. Jakmile bude termín znám, zveřejníme ho na našich wwww stránkách. Děkujeme za Váš zájem a přejeme krásný den!
Ondra19.5. 2014 22:43:00
Hezký den Aréno!
Už se ví, kdy Česká televize odvysílá S NADĚJÍ I BEZ NÍ? Mimochodem, je to VYNIKAJÍCÍ INSCENACE!
Díky za odpověď!
Saška18.5. 2014 22:28:00
Dobrý den, dnešní prohlídka zákulisí Vašeho divadla se mi moooooc líbila, děkuji panu Cisovskému za milý projev, ve Vašem divadélku jsem ještě nebyla /to je ale má ostuda/, už se dívám na repertoár a brzy zajdu - slibuju. Zdraví Saška. PS: pane Cisovský, máte krásný hlas.
Marcela15.5. 2014 12:06:00
Myslím, že p. Pavel reaguje zcela adekvátně.. naopak reakce :"Váš nápad s poskytnutím kupónu je bohužel v podmínkách příspěvkové organizace nerealizovatelný - nesmíme poskytovat dary a kupón darovat nemůžeme" je nádherná ukázka přístupu "to nejde" namísto hledání způsobu jak to provést. Kdo do divadla nechce, ten nepřijde ani za 90,-. Kdo chce, rád zaplatí plnou cenu. Jak se ukázalo.. Sleva není řešení. Herci nejsou včerejší rohlíky, nebo...? :)
Pavel13.5. 2014 17:45:00
Snad to nevyznělo nějak blbě. Prostě jsem byl jeden z těch, co si tu vstupenku koupil za plnou cenu tak sem byl z toho potom takový rozmrzelý. Jinak aréně strašně fandím a těším se na další návštěvu. Mějte se!
Renáta Huserová13.5. 2014 13:32:00
Za sdělení názoru Vám, pane Pavle,děkuji. RH
Pavel13.5. 2014 00:43:00
Děkuji za reakci paní Huserová. Právěže ta sleva byla vypsána jen dva dny. Takže ti, co si vstupenku koupili 4.5 si měli myslet co? Třeba "to sem ale vůl, kdybych počkal den, mohl jsem ušetřit, příště radši nic nekoupím a budu čekat na slevu". Příležitostné slevy sou fajn, ale když jich teda máte tak málo a máte je tématické, tak je vypisujte hned, kdy se nasadí představení. A hlavně nedělejte z lidí voly, je to přece úplně jednoduché - s nadějí i bez ní prostě nebylo vyprodáno, tak aby nebyla sotva půlka lidí v hledišti, tak se vypsala sleva a doufalo se, že se to rychle vyprodá. Což se mimochodem nepovedlo. Buď tedy pracujte se slevami tak, jak se nám snažíte tvrdit, tedy plánovaně a vypisujte je hned, kdy se představení nasadí do programu, anebo je raději nevypisujte vůbec a snažte se představení vyprodat jinými cestami. A ten dárkový kupón - kdo se bavil o darování? Prostě si KUPUJI dvě vstupenky a jeden kupón..
Renáta Huserová12.5. 2014 14:37:00
Odpověď Pavlovi : Podpoříme-li návštěvnost představení slevou, vnímáme ji jako motivaci k návštěvě divadla, nikoli jako degradaci inscenace. Sleva byla vypsána na dva kalendářní dny (5. a 6.5.)a v naší nabídce bylo představení od 1.4.2014. V tomto kalendářním roce jsme vypsali slevu pouze 2x a to Valentýnskou a Májovou. Váš nápad s poskytnutím kupónu je bohužel v podmínkách příspěvkové organizace nerealizovatelný - nesmíme poskytovat dary a kupón darovat nemůžeme.Jen pro zajímavost -hra S nadějí, i bez ní měla premiéru v lednu 2012 a k 6.5.2014 měla 41 repríz.
info12.5. 2014 13:31:00
Odpověď pro Lukáše - dobrý den, zkratka DÚt1 a DÚt2 je označení pro dopolední předplatitelské skupiny. Skupina DÚt1 je vyprodaná - celou kapacitu sálu zakoupila škola pro své studenty- proto si nelze vstupenky na zítřejší představení online rezervovat. Pokud máte o dopolední představení Proces zájem, domluvte se v pokladně na možnosti přístavku - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Děkujeme za Váš zájem!
info12.5. 2014 13:15:00
Odpověď pro Lenku - dobrý den, pro imobilní diváky přístup do divadla máme. Musíte jen návštěvu předem nahlásit v pokladně KSA a pracovník, který má v den konání představení službu ve foyeru, Vás vyveze výtahem. Do výtahu se nastupuje z Havlíčkova nábřeží /od řeky/. Těšíme se nas Vaši návštěvu!
Lukáš12.5. 2014 12:34:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co znamená zkratka DÚt. Napadlo mě "Divadelní Úterý", ale nevysvětluje to důvod, proč mi na takovéto představení (konktrétně zítřejší Proces) nejde zarezervovat vstupenka. Kupuje se snad pouze před divadlem? Díky za odpověď.
Lenka11.5. 2014 10:57:00
Dobrý den já mam jen dotaz zda je do divadla i možný přístup pro imobilního diváka na invalidním vozíku.Děkuji za odpověď.
Pavel9.5. 2014 19:13:00
K tomu poloprázdnému hledišti u představení S nadějí i bez ní - ty slevy mi přijdou takové okaté a trochu degradující arénu. Jakože když není vyprodáno, tak se dá sleva a doufá se že se to naplní. Článek o slevě vyšel pátého a co ti, co si vstupenku koupili prvního? Příště už taky budou čekat na slevu... Nebylo by lepší třeba ty blbě prodávaná představení "maskovat" jinak, že třeba za dvě vstupenky obdržíte jeden dárkový kupón na jiné představení?
info9.5. 2014 10:55:00
Dobrý den, na základě Vaší připomínky jsme zkontrolovali online rezervační systém a vše probíhá správně. Jediné vysvětlení by bylo v případě, že si chcete rezervovat vstupenky v den konání představení. To již online systém neumožňuje, ale i tak nedostanete informaci "vyprodáno", ale systém automaticky generuje větu "není určen typ rezervace, nebo vypršel časový limit pro objednávání vstupenek". Zřejmě se tedy jednalo o momentální chybu, která, jak doufáme, se již v online rezervacích nebude opakovat. Věřím, že Vaši přátelé navštíví představení S nadějí, i bez ní v některém z dalších termínů a za vzniklou chybu se Vám omlouváme.
Marcela Kučová7.5. 2014 12:00:00
Dobrý den, jste si jisti, že Vám správně funguje online rezervační systém?
5.5. jsme si s přáteli rezervovali lístky na úterní představení S nadějí, i bez ní. Má rezervace proběhla v pořádku, přátelům (stejný postup)vyskočila informace, že je vyprodáno. Divadlo ale bylo poloprázdné..to je škoda, kór u takto skvělého představení. Prodávat jej pod cenou a ještě nakonec neprodat..
Nicméně, děkujeme za úžasné představení, pokud to bude možné, určitě přijdeme znovu!
patricie2.5. 2014 14:09:00
Aréna si zasloužila už dávno spoustu cen, ale v minulosti jsem viděla v Aréně i lepší inscenace, než bylo provedení Ruské zavařeniny 30.4. Jakoby herci neměli svůj den. S výjimkou paní Sasínové a paní Fialkové - ty byly skvělé,kdyby tam ty dvě nebyly, tak by to byla nuda. Zejména výkony jindy výborných p.Čuby a sl.Dočkalové byly slabé, nepřesvědčivé.
Ivan Krejčí, umělecký šéf30.4. 2014 11:55:00
Pro Leonu: Děkujeme a přijďte se znovu vytrhnout:-) IK
Ivan Krejčí, umělecký šéf30.4. 2014 11:50:00
Dobrý den, paní Mašínová, děkujeme za reflexi našeho představení a velice si toho od Vás ceníme. Mějte se hezky. IK
Leona24.4. 2014 00:16:00
Moc děkuji za úspěšné vytržení z každodenní reality představením Dezerter z Volsan... Josef K. Vše nejlepší k včerejším narozeninám
Zdeňka Mašínová22.4. 2014 18:22:00
V pondělí 14.4.2014 jsem v Aréně viděla hru T. Vůjtka "S nadějí, i bez ní" v režii I. Krejčího a s vynikajícím hereckým obsazením v hlavních rolích - A. Sasínová - Polarczyk, A. Čuba, M. Cisovský a další. Nepřekvapuje mě, že sdělovací prostředky se vzhledem k atmosféře ve společnosti, na rozdíl od záplavy jiných kulturních bezvýznamností, o této tolik potřebné, kulturně i historicky poučné události, příliš nezmiňují. Je to škoda, především pro další generace. Proto děkuji všem tvůrcům inscenace za tento vyjímečný počin. Velmi oceňuji autentické a přesvědčivé herectví paní Sasínové a všech ostatních herců.
Přeji Aréně mnoho úspěchů a tvůrčí odvahy při zpracování podobných náročných témat.
Zdeňka Mašínová, Olomouc
René13.4. 2014 12:13:00
Dobrý den, představení Přízraky, to bylo přesně to, co jsme potřebovali. Bylo to jedním slovem skvostné! Odcházeli jsme s opravdu hlubokým zážitkem, děkujeme a těšíme se na další návštěvu ve Aréně.
Ivan Krejčí, umělecký šéf12.4. 2014 19:20:00
Děkuji Vám všem za ohlasy na naše představení, jsou pro nás cenné a jsou povzbuzením pro další práci. Mějte se moc hezky a budu se těšit znovu v Aréně. IK
Pro Martina Petrová: předplatné bude v nejbližších dnech představeno a myslím, že bude na co se těšit:-) Vydržte pár dní.
Martina11.4. 2014 20:31:00
Tak španělskou zpěvačku jsem našla - Bebe - nádhera.
Martina11.4. 2014 17:48:00
Byla jsem na představení Krajní meze. Výborně zpracované. Zajimalo by mě jestli nevíte co to bylo za hudbu - ta španělská!?
Alexandra9.4. 2014 11:24:00
Hráči- skvěle zahraná tak stále oslovující hra. Děkuji celému souboru:-)
Jana Božová8.4. 2014 14:49:00
Dobrý den, ráda bych pochválila včerejší představení Plešatá zpěvačka! Luxusní provedení a intenzivní herecké výkony mě utvrdily v tom, že je pořád proč chodit do divadla! Děkuji za příjemný kulturní zážitek, budu všem jen doporučovat. S pozdravem JB
Martina Petrová7.4. 2014 16:03:00
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké budou v příští sezóně premiéry. Uvažuji o předplatném a moc by mne zajímalo, na co se mohu těšit.
Děkuji
Silvie27.3. 2014 10:51:00
Krajní meze ... včera (26.3.) wow... Nebyli jsme schopni nic jineho nez jen tleskat a tleskat... Skveli jste byli... Mrazeni po tele v nekterych scenach... proste skvele... Diky
Renáta Huserová25.3. 2014 13:34:00
Vážený Václave,s Terezkou Dočkalovou se budete vídat na jevišti našeho divadla určitě ještě pár divadelních sezón. Bude dohrávat v inscenacích, které máme na repertoáru, ale už nebude hrát v nových inscenacích. No, co se dá dělat....
Václav22.3. 2014 21:17:00
Dobrý den,
je veliká škoda, že slečna Dočkalová opouští soubor. Každopádně slečně Dočkalové přeji mnoho úspěchů v pražském souboru. Jen by mě zajímalo, zda-li slečna Dočkalová bude někdy v Aréně hostovat? Děkuji za odpověď.
Renáta Huserová10.3. 2014 15:46:00
Za blahopřání velice děkujeme!!!
bart8.3. 2014 21:39:00
Blahopřeji. Jste skvělí."CENY ALFRÉDA RADOKA ZA ROK 2013". JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
http://www.rozhlas.cz/zpravy/divadlo/_zprava/cenu-alfreda-radoka-ziskala-arena-ostrava-a-inscenace-zlata-sedesata--1324591
alexandra f.22.1. 2014 10:55:00
Děkuji za představení S nadějí, i bez ní. Za téma aktuální pro každou dobu, k uvědomění si toho, jak jde vlastně čas.....s námi i bez nás.Děkuji za skvělý herecký výkon paní Aleně Sasínové a celému kolektivu. A přeji hodně zvídavých diváků:-)
A. Taussiková21.1. 2014 18:31:00
Dobrý den,
z ankety, kterou divadlo před dvěma lety uspořádalo, vyšlo najevo, že většina našich diváků si dohledává informace o KSA prostřednictvím internetu. Z toho důvodu jsme se rozhodli omezit vydávání tištěných informací a soustředíme se především na virtuální média. Časopis Arény tudíž částečně nahrazuje původní tištěnou platformu. Vychází 4x ročně ke každé premiéře a slouží ke shrnutí informací, které jsou s ní a s obdobím kolem ní spojeny, a které se na webu KSA rovněž vyskytují, ale v roztříštěné formě mezi jinými, v dané době aktuálními a informačními příspěvky. Je určen především pro ty z návštěvníků našeho webu, kteří sem zavítají občas a mohou tak nejdůležitější informace týkající se daného časového úseku nalézt v kompaktním celku. Rovněž také slouží jako rychlý orientačně-informační zdroj pro média a jako částečný "archív".
Nicméně děkujeme za Váš návrh a případně umístíme několik výtisků i ve foyer divadla.
Alice Taussiková, PR KSA
Ivan L.17.1. 2014 13:57:00
Mám drobný návrh nebo možná připomínku. Nebylo by lepší ten časopis Aréna spíše vytisknout a dát ho třeba do foyer? Přijde mi, že obsah časopisu je praktický shodný s obsahem webových stránek a tak pro časté návštěvníky vašeho webu je prakticky zbytečný a neaktuální. Ale pro lidi, kteří na váš web často nechodí, tak by mohlo být zajímavé, kdyby si šasopis mohli třeba před představením přečíst.
info16.1. 2014 13:24:00
Dobrý den, dárkovou poukázku si v pokladně Komorní scény Aréna vyměníte za vstupenky na představení, které si vyberete. Představení si však rezervujte s předstihem emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na čísle 595 155 595. Zde získáte i další informace, pokud by Vám tento návod nestačil. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hana15.1. 2014 20:14:00
Dobrý večer, do tohoto divadla chodím často a ráda a velice obdivuji výkony zdejších herců. Akorát na těchto stránkách mi chybí srozumitelný návod, jak uplatnit Dárkovou poukázku. Děkuji za krásné divadelní zážitky. Hana
Renáta Huserová9.1. 2014 14:43:00
Mnohokráte děkujeme za blahopřání, máme všichni velkou radost!!!
bart8.1. 2014 15:54:00
Blahopřeji k Inscenaci roku. Jste prostě skvělí, a jsem rád že si to myslí i ostatní.
Barbora Filová5.12. 2013 14:08:00
Dobré odpoledne,
ráda bych touto cestou poděkovala za včerejší převýborné představení Pension pro svobodné pány. Úžasné výkony všech účinkujících. Taková spousta energie, kterou herci posílali do hlediště! Byla jsem tak ohromena, že se mi ani nepodařilo postavit se při potlesku. Hlubokou poklonu všem, nejhlubší poklona patří však panu Čubovi, za jeden večer jednomu člověku takových nepříjemností na jevišti jsem ještě nezažila.
Ještě jednou převelice děkuji,
do budoucna celému souboru "tfuj,tfuj,tfuj, zlomte vaz!"
B.F.
Pavla Dluhoschová15.11. 2013 10:08:00
Dobrý den,teprve včera jsem se dostala na Brenpartiji, ráda bych poděkovala všem tvůrcům za krásné - a pro mně objevné představení.Zase mám Ostravu o něco radši.
Milhaus14.11. 2013 17:40:00
Přeji Dušanovi brzké uzdravení.
huserová6.11. 2013 14:56:00
Dobrý den, taky nám Dušan Škubal chybí a je nám moc líto, že je dlouhodobě nemocný. Pokud si Váš příspěvek přečte, určitě ho to potěší! Renáta Huserová
Milhaus5.11. 2013 21:57:00
Dobrý den, do Arény chodím přes 16 let. Hodně mi chybí Dušan Škubal, můžete napsat proč nehraje?
díky
Jarda31.10. 2013 13:30:00
Tímto děkuji paní pokladní, která mi včera prodala lístky na mikulášský Hradišťan i ve své polední přestávce. Byla moc ochotná a mi ušetřila nejméně jednu cestu navíc. Kéž bych nacházel více takovýchto lidí nejen na pokladnách. Ještě jednou díky, dostal jsem letos první Mikulášskou nadílku. Moc si jí užívám.
info7.10. 2013 12:53:00
Dobrý den, první představení pro předplatitelskou skupnu BPá bude v měsíci prosinci. Předplatné typu B obsahuje nové tituly a první premiéra sezóny 2013/14 bude v soboru 12.10 2013. Využijte zatím slevové kupóny a navštivte představení, která neuvidíte v rámci svého předplatného. Těšíme se na Vaši návštěvu!
lachout5.10. 2013 11:40:00
dobrý den, kdy bude v této sezoně první představení pro BPá?
Marek1.10. 2013 20:29:00
Dobrý den, děkuji za znovuuvedení Dezertéra. Skvělé představení. Neuvažujete i o zmrtvýchvstání Panočky? To je bezkonkurenčně nejlepší hra, kterou jste měli.... a to horory nejsou můj šálek kávy. :)
Renáta Huserová11.9. 2013 14:52:00
Odpověď divačce Tereze.
Asi se mnou budete souhlasit, že divadlo je živý organismus a je tedy naprosto normální, že se jako živý organismus chová. Změna či výměna jednoho titulu (mimochodem za posledních osm let druhá)a delší pooperační rekonvalescence jedné často obsazované herečky není nic tajného či záhadného.
Tereza7.9. 2013 14:21:00
Dobrý den, zajímalo by mě, co se s vaším divadlem děje? Rušíte představení, rušíte premiéry a vracíte na program dosti pofiderní představení jakým je dle mého soudu avizovaný Dezertér z Volšan. Jistě nejsem sama, koho zajímá dění v Aréně...
Jana13.6. 2013 23:22:00
Zdravím, dnešní představení Plešatá zpěvačka, ačkoli bylo ukončeno dříve, bylo neskutečné! Ostatně jako vždy herci zazářili a předvedli skvělé výkony. Jsem nad míru spokojená :)
P.S.: Přeji brzké uzdravení panu Čubovi.
někdo20.5. 2013 11:29:00
včerejší představení Ženy a panenky - excelentní a příjemné odlehčení na horký jarní podvečer. skvělá minimalistická scéna a všechny generační problémy, které známe sami od sebe i z blízkého okolí střihnuté do jednoaktovky a poodhaleny jemně, ale s důrazem a jemnou ironií. herecký koncert pro 6 žen a jednoho pudlíka (o kterém jsem si až do děkovačky myslel, že je také žena, navzdory typicky mužných kopulačních pohybů) podmalovaný dokonalým navícením. fakt fajn večer! děkuju.
JAN POLACEK30.4. 2013 14:45:00
ZDRAVIM......JAK JE MOZNE, ZE I.KREJCI UDELA TAK SKVELOU INSCENACI S NADEJI, I BEZ NI A PAK TEN STEJNY IVAN SI KLIDNE SEDNE DO STINOVLADY, KTEROU NA 99 PROCENT BUDE PODPOROVAT MIRA GREBENICKA A JEMU PODOBNI NEOSTALINISTE....
Jana27.4. 2013 00:13:00
Chtěla bych poděkovat za včerejší představení HRÁČI !!! Bylo to úžasné představení a famózní herecký koncert všech pánů !!! Ty grimasy, mimika a pohyby!Neuvěřitelné figurky přesně takové, jakoby vypadly z Gogolovy knihy, věřila jsem jim každé slovo. Prostě tleskám a smekám....BÁJEČNÉ! Díky....
tomas kempny17.4. 2013 22:29:00
Děkuji za opravu webu, chybovat je lidske....
Daniel15.4. 2013 23:21:00
Dobrý den, moc děkuji za dnešní ranní představení PROCESU. Bomba ! A slečna, co hrála hlavní roli, byla neuvěřitelná, ještě jednou děkuji.
Programátor webu10.4. 2013 13:17:00
Dobrý den. Pane Kempný, dovolím si situaci uvést na pravou míru. My jsme web arény naprogramovali a vytvořili jsme systém databáze. Samotný OBSAH webu je již ale plně v režii Arény, resp. jejich zaměstnanců, kteří vkládají články, fotografie, videa, popisky atd. Pan Moučka přestal být členem souboru. A člověk, který má v Aréně na starosti obsah webových stránek udělal chybu. Místo aby u pana Moučku změnil jeden atribut v databázovém profilu (člen souboru/ostatní), tak místo toho pana Moučku kompletně smazal. A protože se jedná o databázi došlo k tomu, že následně jméno pana Moučky zmizelo ze všech obsazení a popisků fotek. Člověk, který tuto chybu způsobil musí tedy pana Moučku do databáze opět zavést a zpětně jej označit u fotek a obsazení. Nejedná se tedy o chybu naprogramování webu, ale o chybu lidskou, která vznikla na straně KSA, nikoliv na straně naší. Přeji hezký den.
Tomáš Kempný6.4. 2013 22:57:00
Děkuji za pozitivní zprávu. Správce sítě je asi zasíťovaný. Dávám bolševikovi rok, maximálně dva.
alena sasínová6.4. 2013 16:23:00
Děkuji moooc, Májo :-) jooo Rýmařov :-))) Flemda a gympl a vůbec....
Renáta Huserová29.3. 2013 10:28:00
Dobrý den pane Kempný,děkujeme za upozornění, neboť se skutečně nejedná o "přepisování naší historie", ale o chybné naprogramování webových stránek. Správce jsme již kontaktovali a vše samozřejmě napravíme. Na 20 ti letou historii našeho divadla jsme právem pyšní a nehodláme ji jakkoli zkreslovat.
Tomáš Kempný28.3. 2013 23:23:00
Aréna je divadlo, do kterého chodím rád a opakovaně. Především komičtější představení doplněné výbornými hereckými výkony vídávám opakovaně a rád( Brenpartija, Panočka, Brýle Eltona Johna, Příběhy obyčejného šílenství, Pension pro svobodné pány etc.). Postupem času je radostí sledovat umělecký vývoj herců (Kaluža, Čuba, Georgiev...) to jsou jen někteří, na které se těším v každém novém představení - a není malých rolí. Díval jsem se na termíny hry Hráči a přitom jsem se dostal k fotkám z představení a vzpomínal na ty, které jsem viděl. Nicméně mne velmi zarazila jedna nepříjemnost na popisu fotek, a to že autor zcela a důsledně vymazal jméno Michala Moučky ze všech popisů z celého webu. Lidé přichází, odchází, mění se..., nicméně to, že byli v divadle jako herci jim nemůže nikdo vzít. Připomnělo mi to komunistické časy a Stalina, kdy se fotky retušovaly, a jména "odpůrců" režimu se stejnou urputností vymazávala ze všech dokumentů. Věřím, že když si najedu na fotky s popisky v budoucnu, nenajdu zde bílá místa místo postav.
Silvie26.3. 2013 23:22:00
Dnes opet na predstaveni Blecha a opet dojem velmi silny...dekuji za uzasne predstaveni. Tesime se na dalsi. Jste skveli :-)
Marie Ostrolucká - Henčeková23.3. 2013 20:42:00
Dobrý den, se zpožděním bych chtěla popřát Alence Sasínové k narozeninám, hlavně pevné zdraví a ať jí to pořád tak krásně hraje. Nikdy jsem na ni nezapoměla a velmi často na ni myslím, vzpomínám na naše mladé léta v Rýmařově.
Jana Burýšková21.2. 2013 21:28:00
Moc děkuji za krásně prožitý večer v Kopřivnici v Penzionu pro svobodné pány! Opravdu jsem se pobavila a moc zasmála - i když jsem tuto hru viděla už poněkolikáté. Ale nemohla jsem si nechat ujít Terku Dočkalovou, coby místní rodačku a taky pány Kalužu a Čubu. Smekám před Vámi a přeji hodně úspěchů ve Vaší další nelehké práci! Těším se na další setkání v Aréně! Jana Burýšková
Pavlína5.2. 2013 18:21:00
Přeji tedy brzké uzdravení a o to více se na vás a Hamleta budu těšit :-) Přeji krásný den. Pavlína
Ivan Krejčí, umělecký šéf3.2. 2013 15:10:00
Pro Pavlínu: Dobrý den, Hamlet bude mít bohužel asi dvouměsíční pauzu, kvůli operaci jednoho z herců, ale předpokládáme, že v dubnu by se měl znovu objevit na repertoáru. Doufám, že vydržíte a že nebudete zklamaná:-)IK
Pavlína2.2. 2013 18:28:00
Dobrý den,
můžu se prosím zeptat, zda plánujete někdy v následujících dnech/týdnech hrát představení Hamlet? Moc ráda bych toto představení viděla.
Předem moc děkuji za odpověď.
Pavlína
info28.1. 2013 14:35:00
Pro Zdendu: Premiéru hry Ženy a panenky plánujeme na 6.4. 2013. Přeji pěkný den!
Zdenda23.1. 2013 17:15:00
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, kdy budete dávat hru Ženy a panenky?
Děkuji,
Zdenda
Ivan Krejčí, umělecký šéf17.1. 2013 19:37:00
Pro p. Běhálek: Děkujeme, velice nás to těší a malé doporučení pro Vás - zkuste i jiná představení:-)Třeba nebudete zklamán. Mějte se hezky. IK
Ivan Krejčí, umělecký šéf17.1. 2013 19:35:00
Pro Ondru: Dobrý den, Petr Vaněk hraje pouze v inscenaci Hamleta, vidět ho ale můžete ve Slezském divadle v Opavě a pak v jeho soukromém divadle v Opavě. Přikládám odkaz na jeho stránky http://www.managerteam.cz/divadlo/divadlo_petra_vanka.html. Přeji pěkný den
Ondra15.1. 2013 14:23:00
Dobrý den, hraje u vás ještě Petr Vaněk? Pokud ne, nevíte nahodou kde momentálně hraje? Děkuji
Ondřej Běhálek8.1. 2013 22:25:00
Už 2x jsem byl na Pensionu pro svobodné pány a tahle hra se mi tak zalíbila, že se na ni chystám po 3. :)
Martin Zálešák9.12. 2012 23:49:00
V pátek 7.12.2012 jsem viděl BRENPARTIJA, dostal jsem to jako dárek od T-Mobile.Nejdříve jsem nebyl moc nadšený tímto darem, ale po shlédnutí představení jsem byl nadšen! Ostravsko mám opravdu rád a toto dílo mě ještě více utvrdilo. Všem, kteří se na tomto představení podíleli opravdu děkuji za suprový zážitek ;-)

Díky moc
Jaroslava Šimáková30.11. 2012 22:52:00
Myslím, že jste fakt nejlepší.
Hana27.11. 2012 14:59:00
Ahoj, myslím, že byste do "historie" mohli zařadit i úspěchy novější, třeba cenu Terezky Dočkalové. Zdravím a přeji radost z práce.
m-e-r-v-i-n18.11. 2012 11:14:00
Perfektní představení "Plešatá zpěvačka". Ještě jednou díky. Všechny role zahrané "par excellence". Prostě paráda.
Renáta Huserová1.11. 2012 09:46:00
Dobrý den, děkujeme za příznivý ohlas na naše představení, udělalo nám to všem velkou radost! Věříme, že se s Vámi a s Vašimi ohlasy budeme těšit celou sezónu. Dodává nám to víru, že naše práce má smysl...
Petra31.10. 2012 11:22:00
Dobrý den,
po dlouhé době jsem u Vás byla na Hamleta a velice příjemně mě překvapil a troufla bych si říct, že Vaše podání Hamleta je jedno z nejlepších, které jsem viděla (a málo jich nebylo) ! Určitě je to také zásluhou pana Čapky, který exceloval. Už jsem si k Vám zakoupila i permanentku a těším se na již pravidelné návštěvy Vašeho divadla.Přeji spoustu úspěchů :o)
info5.10. 2012 11:04:00
Dobrý den, pokud máte platný jízdní doklad Stud.Ag., můžete do 14 dnů od data, které je uvedené na dokladu, uplatnit 20% slevu na vstupném do Komorní scény Aréna. Dne 8.10. 2012 tedy slevu uplatnit můžete.
Marie5.10. 2012 10:56:00
Prosím Vás, mám platný jízdní doklad Stud.Ag. ze dne 28. 9. 2012, mohu uplatnit u Vás slevu 20%,¨kterou inzeruje SA, dne 8. 10. 2012? Jedná se o jízdenku s kací RJ Promo. Děkuji
Ivan Krejčí,umělecký šéf4.10. 2012 14:28:00
Pro Davida Svobodu: Dobrý den, paní Fialková je překvapivě v důchodovém věku, ale jsem si jist, že hraje v Penziónu, či Hamletovi nebo ve Višňáku. A pokud bude potřeba a chuť, tak se jistě objeví jako host. Michal Moučka u nás v divadle skončil, protože mu vypršela smlouva a nemohl dál dohrávat představení ve kterých hrál původně. Přeji hezký den. IK
Ivan Krejčí,umělecký šéf4.10. 2012 14:23:00
Pro Jana: Dobrý den,skutečně se jedná o jednu herečku. IK
David Svoboda2.10. 2012 16:22:00
Chtěl bych se zeptat, proč už v Aréně nehrají paní Fialková a Michal Moučka? Děkuji za odpověď a přeji krásný den.
Jan2.10. 2012 12:29:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, hrála Tereza Cisovská v Aréně dříve pod jménem Maňáková? Nebo se jednalo o jinou herečku?
Iveta Dudová11.9. 2012 16:59:00
Děkujeme za skvělý kulturní zážitek, moc jsme se u Penzionu pro svobodné pány pobavili. Pánové Kaluža a Čuba v hlavních rolích opravdu excelovali a slečna Terezka Dočkalová byla roztomilá. Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na shledání u Vás v divadle.
Martina K.28.6. 2012 23:30:00
Díky za skvělý divadelní zážitek (Penzion pro svobodné pány).Pobavili jsme se i zamysleli.Odcházeli jsme dobře naladěni. Byli jsme u vás s manželem poprvé a určitě ne naposledy. Přeji všem pohodové léto.
Ivan Krejčí,umělecký šéf14.6. 2012 14:03:00
Vážení a milí,
velice nás těší Vaše ohlasy a jsme rádi, že k nám nejen chodíte, ale že Vám stojí za to nám i napsat. Je to ten kýžený dialog, který nám zrcadlí smysl naší práce ve Vaší duši. Děkujeme a těšíme se na další setkání na našich představeních.
Klaudia Eibenová12.6. 2012 12:59:00
Když pocitové reakce z něčeho mimořádného neodezněly bezprostředně po shlédnutí představení, když se mi i následující ráno ozvláštnilo tím, že slova Hamleta v hlavě slyším stále naléhavě, stojí za nevšední zážitek poděkovat těm, kteří se o něj zasloužili. Za Hamleta pana Michala Čapky děkuji zvlášť vřele.
S úctou a přáním dalších tvůrčích sil všem zúčastněným
K.Eibenová
Ondřej7.6. 2012 11:02:00
Zdravím, včera jsem byl na "S nadějí i bez ní" a je to pecka! Ústřední trojice herců exceluje, stálo by to za to zvěčnit kamerou. Ale to by stálo za to více vašich her, namátkou: Tarelkinova smrt, Proces, dříve Panočka..tak jen tak dál...
Lenka T.29.5. 2012 09:33:00
Dobrý den, chtěla bych vám všem moc poděkovat za včerejší představení Amigo. Tohle jsem opravdu vůbec nečekala. Tak silné emoce jsem v divadle snad ještě nezažila a přitom jsem se i tolik nasmála, zkrátka paráda. Slečna Kocmanová je skvělá. Tak ještě jednou díky a hodně zdaru :)
Josef K.25.4. 2012 08:49:00
:)) děkuji..
#21.4. 2012 23:40:00
Vážený a milý J.K.,
přeji Vám vše nejlepší, splnění snů a přání, a to nejen těch hereckých. Hodně štěstí...
Vaše #
Josef K.21.4. 2012 19:21:00
Děkuji za druhý a už se těším na třetí díl:)J.K.
Alča F.19.4. 2012 00:29:00
Jsme pravidelnými návštěvníky, kteří jezdí na představení ze vzdálenosti 60 km:-) a musím říci, že nás má Aréna stále čím překvapit a obohatit.Moc se mi líbilo představení Chlív/Paternoster. Jedná se o velmi náročný počin a herecké obsazení a výkony jsou přímo vynikající. Vše ještě vynikne v kombinaci se scénickou hudbou a na pozadí zdánlivě jednoduchých kulis.Moc děkuji a přeji hodně spokojených diváků!Představení nutí hodně k zamyšlení, proto neváhejte a přijďe!
Lakomec5.4. 2012 01:53:00
proč? Líbí se mi sledovat vás s odstupem.
Všichni čekáme na další oduševnělý a samozřejmě blbý vtip. Nebo tip?
Teatromudrlant1.4. 2012 21:53:00
Nepochopil jsem vás, Donalde. A nelezte pořád na ten lustr!
Lakomec1.4. 2012 14:44:00
Pro Teatromudrlanta: Nechcete si se svýmy radami otevřít obchod? Proč furt nějaké hadry... jste moc dobrej
Teatromundo29.3. 2012 14:57:00
Lukrécie má pravdu, milá Iveet, poslat vás na Jubileum, abyste smíchy plakala, byl opravdu blbý vtip. Za nesmírně podařený vtip naopak považuji, když Vás Lukrécie posílá na Lakomce - tam se smíchy potrháte..
lukrécie29.3. 2012 00:19:00
Cože, Jubileum že je k popukání? Teatromundo si z vás, Iveet, vystřelil, a vzhledem k tématu hry Jubileum je to velmi blbý vtip. Jděte do Bezručů na Lakomce.
Teatromundo28.3. 2012 19:33:00
To Iveet: Představení Jubileum je k popukání. Vřele doporučuji, budete se smát, až vám slzy potečou...
iveet28.3. 2012 17:27:00
Ráda navštěvuji vtipná představení nejlépe komedie, ty vážnější mě moc neberou. Prosím tedy o nějaký typ, Brýle i Penzion jsem už viděla. Předem děkuji....:-)
Raduse7324.3. 2012 21:08:00
Pro Terezu Dočkalovou - Gratuluji k cenně Thálie.
Robo19.3. 2012 11:03:00
Musím poděkovat za vynikající zážitek na sobotní premiéře dvou her Chlív/Paternoster. Musím říct, že se jedná o velmi zajímavé kousky, které nutí diváka přemýšlet a je to myslím uděláno velmi poctivě. Celkem strohá scéna soustředí pozornost na, dle mého názoru, vynikající výkony všech protagonistů a mimo jiné i výbornou kompilaci scénické hudby. Díky a přeji, ať se představení daří!
info5.3. 2012 12:56:00
Dobrý den, v nové premiéře budeme uvádět hry v pořadí Chlív/Paternoster. Děkuji za Váš zájem a přeji krásný den!
jan2.3. 2012 10:53:00
Dobrý den, můžu se pro zajímavost zeptat, v jakém pořadí se budou v nové premiéře hrát hry Paternoster a Chlív? Názvy se různí, někde je Chlív / Paternoster, jinde naopak. V obsazení zase máte nejprve osoby Paternoster a pak osoby Chlív.
Lucie Finková2.3. 2012 09:39:00
Po Lenku: Jedná se o herce Alberta Čubu a hosta, člena souboru DBP, Michala Sedláčka. Pěkný den. L. Finková, tajemnice KSA
Lucka2.3. 2012 09:20:00
Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdo hrál ve hře Hamlet dva přátelé Hamleta, pro které poslal jeho strýc. Díky. Lucie
info23.2. 2012 08:38:00
Dobrý den, děkujeme Vám za milou reflexi našeho představení a budeme moc rádi, když nám zachováte přízeň i nadále.
danikkllnn17.2. 2012 06:03:00
Krásný den.Včera, ve čtvrtek 16.2.2012 jsem u vás v divadle, kde jsem byl úplně poprvé, viděl hru BLECHA.Jsem velmi nadšený, bylo to naprosto úžasné.Výkony všech herců byly dokonalé. Scéna nápaditě jednoduchá a funkční.Děkuji vám za skvělý divadelní zážitek, kdy mě v druhé polovině hry až mrazilo a rozhodně se těším na další vaše divadelní kousky.Všem hercům s obdivným potleskem, váš nový divák.
Webmaster12.2. 2012 09:02:00
To Helena: Ano, toto se zvažuje. Možná již brzy...
Helena10.2. 2012 10:00:00
Dobrý den, nezvažujete v rámci obnov webu zavést i novou kolonku v programu, která by s předstihem informovala o představeních, která jsou již vyprodaná, zamluvená apod.? Děkuji moc, přeji mnoho zdaru a zůstaňte i nadále tak báječným divadlem, jakým jste.
info19.1. 2012 10:47:00
Dobrý den, pokud je u představení napsáno MIMO, znamená to, že ho hrajeme mimo předplatné a všechny vstupenky jsou v prodeji v pokladně. U představení na předplatné uvádíme vždy předplatitelskou skupinu a v prodeji v pokladně je jen omezený počet vstupenek. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Klára18.1. 2012 21:07:00
Dobrý den, měla bych zájem navštívit vaši hru Penzion pro svobodné pány, ale všimla jsem si, že v únoru je u tohoto představení napsáno MIMO, což, jestli dobře předpokládám, znamená, že hrajete mimo Ostravu :-) Chtěla jsem se proto zeptat, zda budete tuto inscenaci uvádět i v Ostravě. Děkuji
Ivan Krejčí,umělecký šéf10.1. 2012 05:01:00
Pro Lenku i divačku 2:
Dobré ráno, nedohráli jsme proto, že zkolaboval Michal Čapka a v současné chvíli je na nemocenské. Zároveň je na nemocenské Dušan Škubal. Jsme v naději, že se oba co nejdříve uzdraví a budeme Vám moci zahrát vše, co máme v programu. Děkuji všem za pochopení a doufám, že změny, které musíme udělat, Vás neodradí. Přeji Vám všem hezký rok a těším se na Vaši návštěvu.
Lenka5.1. 2012 21:16:00
Dobrý večer, co se stalo ve středu? Proč jste nedohráli představení? Neberte to prosím jako zvědavost, nýbrž čistý zájem. Děkuji
divačka 25.1. 2012 16:33:00
Můžu se zeptat, kdo (pokud to není tajné a vážné) nějak nemocen?
divačka z 3.1.4.1. 2012 19:48:00
Přejeme panu Michalovi brzké uzdravení, byli jsme včera na představení a o pauze, ještě než nám byla oznámena ta smutná událost, řešili jsme, jak může někdo-tak hubený a křehký-utáhnout tak náročné představení....Jí ten chlapec vůbec? Samozřejmě přejeme brzké uzdravení i panu Dušanovi!
info4.1. 2012 08:36:00
Dobrý den, představení Blecha dne 16.2. 2012 si celé předběžně rezervovala firma. Tato rezervace bude dnes (4.1. 2012) do 10.00 hodin buď potvrzena, nebo zrušena. Děkuji za pochopení.
Alena3.1. 2012 18:04:00
Dobrý den, můžu se zeptat, proč nejdou objednat vstupenky na Blechu 16.2.?
info21.12. 2011 09:05:00
Dobrý den, z důvodu nemoci v hereckém souboru jsme byli nuceni představení Brýle Eltona Johna v měsíci lednu 2012 zrušit. Uvedeme ho v nejbližším možném termínu. Děkujeme za pochopení.
Zuzana Juřenová20.12. 2011 16:54:00
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy zase budete hrát Brýle Eltona Johnna :) Děkuji za odpověď, Juřenová.
Ivan Krejčí, umělecký šéf20.12. 2011 16:08:00
Pro Jardu: Dobrý den, ve středu 21.12. budeme hrát Hamleta. Před představením uctíme památku Václav Havla minutou ticha. Ivan Krejčí
Jarda19.12. 2011 23:33:00
Dobrý den. budete hrát v den státního smutku?
Josef K.18.12. 2011 12:26:00
Děkuji za knihu :)a přeju krásné svátky.Všem!j.k.
Anna9.12. 2011 18:03:00
Všechno nejlepší Renému Šmotkovi! Chtělo by to více rozhovorů s herci.
berenika30.11. 2011 12:09:00
oprava: ...zas tak často nehraje,aby....
berenika30.11. 2011 12:07:00
paní Zuzana-příspěvek z 28.10. asi do Arény moc nechodí, když má tento názor, do Arény se chodí na spoustu skvělých herců- Kaluža,Čuba,Dočkalová a další, pan Čapek zas tak často hraje, aby na něm stálo divadlo.
...21.11. 2011 20:07:00
Albertovi vše nej k svátku!
info1.11. 2011 11:29:00
Pro Terezu: Komorní scéna Aréna archiv má. Další informace ohledně možnosti zapůjčení materiálů získáte na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Tereza1.11. 2011 10:27:00
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli má KSA divadelní archiv a je-li případně přístupný veřejnosti. Děkuji moc:)
Zuzana Berk28.10. 2011 17:36:00
...nevím, ale myslím si, že Aréna hlavně stojí na panu Čapkovi... díky tomu je divadlo pořád ještě úspěšné. I když v poslední době hodně překvapil i p. Kaluža.
H. Schneider27.10. 2011 16:51:00
Pro clementin: Souhlasím s Vámi, subjektivní názor "mám fajn pocit, že se k větší roli dostanou i jiní herci" je pocit, názor, který je postavený na zkušenosti. Naše pocity a dojmy jsou různé. Mně osobně by pomohlo, pokud byste specifikoval na základě čeho jste k Vašemu názoru dospěl. Např: viděl p. Čapka. Podobně by to mohl udělat i pan Ivan Krejčí - specifikovat na základě čeho si myslí, že v Aréně mají všichni herci solidní příležitosti. Zde se mi v obou případech zdá, že bez přesnější specifikace se těžko dobereme srovnání srovnatelného. Docela mne to zajímá, na základě čeho oba srovnáváte :).
Theatromundo26.10. 2011 23:44:00
Tééda... Tady se nám to rozjíždí, hehe
clementin26.10. 2011 01:59:00
pro Ivan Krejčí:
Vážený pane umělecký šéfe! Je podivuhodné s jako dramaturgií pracujete! Urazit inteligenci vašeho diváka, který podle svého svědomí ohodnotí vaši inscenaci, tím aby se na ni podíval ještě jednou. Kromě toho jde o subjektivní názor (ke všemu pozitivní pro vás)a je smutné,že se jej snažíte přesvědčit argumentací, když se vám to evidentně nepodařilo inscenací a ke všemu mezi řádky zhanobíte vlastního herce jen za to, že jeho výkon byl povznesen nad jiné! Styďte se, styďte se, styďte se!
Ivan Krejčí, umělecký šéf21.10. 2011 13:55:00
Pro draha: Děkuji Vám za milou reflexi našeho představení a jestli nám zachováte přízeň i nadále budeme rádi. Představení navštívil i pan profesor Hilský, překladatel Shakespeara a měl podobné dojmy jako vy, což je pro nás velká pocta a povzbuzení.
draha21.10. 2011 00:11:00
mili zlati, ten hamlet byl bozi, moc se mi to libiloo, a ten hlavni herec postavu stvarnil dokonale, no kdyz on je vlastne uzasny tak se neni co divit, zeano! nevím, jestli se sem takove komentare pridavaji ale cožoto. tentu proste bude a basta, dekuji ta pozornost, divadlo super a cau
Erik20.10. 2011 18:45:00
NEJEN PRO ÁJU - právě jsem mluvil s panem Janem Fišarem, který mi (s grácií sobě vlastní) nastínil Arénou právě zkoušenou hru BLECHA Naomi Wallace. Příběh z období morových epidemií bude mít v Aréně svou českou premiéru!

Více v sekci Repertoár...
info20.10. 2011 10:48:00
Pro Áju: Program Komorní scény Aréna na měsíc listopad je již uzavřený. S dotazy na dopolední programy se, prosím, obracejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Ája19.10. 2011 19:21:00
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možno objednat ještě teď představení pro školu na dopoledne 16.11.
Ivan Krejčí, umělecký šéf18.10. 2011 18:04:00
PRO CLEMENTIN: Děkuji za Váš ohlas, byť se trochu podivuji tomu tónu, který zaujímáte vůči panu Čapkovi ve srovnání s panem Šmotkem. Nerozumím tomu,protože si myslím, že v Aréně mají všichni herci velice solidní příležitosti a cíleně budujeme Arénu nikoliv jako divadlo jednoho herce, ale jako rovnocenný soubor. Pravdou však také je, že každý talent si říká o jiné příležitosti a každý talent má jiné výsledky. A když mluvíte o Tarelkinovi, tak jeden herecký výkon bych vyzvedl také a doporučuji ho vaší pozornosti - náčelník Och v podání pana Cisovského. Pokud by jste měl zájem ještě jednou představení shlédnout a ocenit jeho výkon, pak vám osobně rád předám lístky.
Theatromundo18.10. 2011 00:34:00
Ale takových představení je přece mnógo - krom Tarelkina taky Brýle Eltona Johna, Pension, Brenpartija, Sad Višňový, nebo ta židovská zběsilost. Takže já sem v klidu, co se týče "diverzifikace".
clementin16.10. 2011 01:55:00
Dobrý den, po shlédnutí Tarelkinovy smrti mám fajn pocit, že se k větší roli dostanou i jiní herci než-li pouze Čapkové. Je opravdu příjemné, když vyplyne na povrch talent i jiných vašich herců (speciální pochvala panu Šmotkovi, za jeho výkon Rasplujeva) :)
info14.10. 2011 09:58:00
Dobrý den, na studenty JKGO se vztahuje stejná studentská sleva, jako na studenty ostatních škol - t.j. vstupenka á 120,-. Výjimku tvoří pouze studenti oboru herectví, kteří k nám chodí na polštář na schody.
eF.9.10. 2011 16:40:00
Dobrý den, chci se zeptat, kolik u vás platí vstupné studenti JKGO? Díky moc :)
info7.10. 2011 15:32:00
Odpověď pro Ester - představení Brýle Eltona Johna máme stále na repertoáru. Nejbližší termín, kdy toto představení uvádíme, je úterý 18. října v 18.30 hodin. Vstupenky si můžete rezervovat v pokladně KSA - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ester7.10. 2011 10:26:00
Můžu se zeptat, jestli ještě hrajete Brýle Eltona Johnna? :) Děkuju, nashle ;)
MyšLenka20.9. 2011 14:19:00
ať Vím, co Vám mám příště donést:-)jen potlesk nestačí. Děkuji za včerejší představení.
Michal Čapka20.9. 2011 12:05:00
Odpověd pro MyšLenka:Dřív jsem pil výhradně červené,ale v poslední době se karta obrátila.Proč?
MyšLenka19.9. 2011 22:43:00
pane Čapko, pijete červené nebo bíle?
info16.9. 2011 13:50:00
Odpoveď pro Tadeáše - společenské oblečení v našem divadle nutné není. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Tadeáš15.9. 2011 10:37:00
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na takový detail. Jestli je nutné na představení přijít ve společenském oblečení. Protože bych chtěl na představení přijít rovnou ze školy.
Předem děkuji za odpověď.
Ivan Krejčí, umělecký šéf, pro Mirka8.9. 2011 16:11:00
Děkuji Vám za ocenění a jsme rádi, že Vám můžeme dělat radost. Budeme se těšit na Vaši další návštěvu. Přeji hezký den. Ivan Krejčí
info8.9. 2011 14:25:00
Odpověď pro Tomáše - od 1.9. 2011 vstupné do Komorní scény Aréna činí 180,- Kč, studentská a důchodcovská vstupenka je za 120,-Kč . Na premiéry je vstupné 250,- Kč a slevy zde neposkytujeme.
Mirek8.9. 2011 07:53:00
Včera jsem byl s manželkou a matkou na vašem představení Brenpartyja a byli jsme všichni nadšení. Bylo to opravdu skvělé. Děkuji mnohokrát za skvělý zážitek.
Tomáš7.9. 2011 14:59:00
prosímvas, muzu se zeptat kolik stoji studentsky listek na Proces..a jaky je rozdil mezi tim premierovym a tim normálním..děkuji))
info13.6. 2011 10:46:00
V letošním roce se poprvé koná Festival v ulicích - doprovodný program Colours of Ostrava. Tři představení Brýle Eltona Johna, která uvádíme ve dnech 15. a 16. července, jsou součástí Festivalu v ulicích a odehrajeme je za zvýhodněné vstupné (100Kč). Více se o této akci dozvíte na www.festivalvulicich.cz.
Michaela11.6. 2011 13:50:00
Můžu se zeptat proč je vstupné na představení které jsou v rámci festivalu colours of ostrava?
info31.5. 2011 10:18:00
Představení u nás odehráli herci z Teatru Śląskiego im. St.Wyspiańskiego z Katowic. Více se o představení dozvíte na www.teatrslaski.art.pl/przedstawienia/bog.php.
Hana F.29.5. 2011 00:01:00
Dobrý den, ve vašem divadle jsem viděla představení Bóg mordu (19.4.) a nemůžu nikde zpětně dohledat název hostujícího divadla. (Potřebovala bych znát jména herců.) Předem děkuji za odpověď.
Bára1.5. 2011 10:57:00
Vaše divadlo je úžasné, viděla jsem všechny Vaše představení, některé i více než dvakrát. Jednoduše úžasné!!! Ale chtěla bych se zeptat, jestli neuvažujete o vydání např. DVD s již ukončenými představeními, protože už jednou jsem viděla v televizi jednu z Vašich her:-)
30.4. 2011 19:02:00
Vážení a milí,
28. dubna jsem shlédl představení vaší komorní scény Jubileum a rád bych vám vyjádřil z celého srdce své poděkování za nesmírně hluboký zážitek. Autorovo pero je bezesporu brilantní a já jsem tolik malý a nevědomý (česká premiera), abych posoudil, jak velkou měrou umocnili kvalitu hry režisér a další. Avšak výkony všech a skutečně všech herců byly bravůrní a přesvědčivé a věřil jsem jim každé slovo, každé gesto. Hru rozhodně doporučím všem, které znám, a určitě se půjdu podívat ještě jednou.
Ještě jednou velmi děkuji všem, kteří se podíleli na tomto představení, a přeji mnoho úspěchů celému vašemu souboru nejen v této hře.
Děkuji, s pozdravem
Václav Lassak
L. Finková, tajemnice KSA27.4. 2011 16:17:00
Pro Barču: Dobrý den, představení Hamlet pro vaši skupinu bude nahrazeno v červnu, konkrétně by to mělo být 3.6., definitivně platné bude toto datum začátkem května. S pozdravem L. Finková
Barča27.4. 2011 12:40:00
Dobrý den,chtěla bych se zeptat, kdy bude nahrazeno představení Hamlet pro skupinu APá. (z důvodu nemoci jsme místo něj shlédli Jubileum)Děkuji.
Míša23.3. 2011 14:01:00
PLAY STRINDBERG... úžasné. Zdánlivě jednoduché, vtipné, do absurdity dovedené, ale sakra přesné zrcadlo. Vyvážené, se svěžím hudebním nápadem. Pomyslné "PLAY" nechť se u této inscenace využívá ještě dlouho. Děkuji!
Radek Litvik4.3. 2011 12:41:00
JUBILEUM// Bravo !!! Kde byl či je Bůh a člověk, když nadále oslavujeme další jubilea? Tolik koncentrované zrůdnosti, násilí, strachu, sexu v nejrůznějších "zvrácených" podobách, tolik bolesti, otazníků, na které nejsou odpovědi ... Tolik koncentrovaného nepochopení, lidské tuposti a hyenismu, nevšímavosti a cyklizaci (neo)nacismu... A co je horší? Tabori neukazuje ani milimetr světla jako východiska z té vší morální bídy. Je tma a žádná naděje na alespoň světélko z jediné zápalky. NIC. Heideggerovská nacistická nicota, které nicuje. A na obzoru další jubileum... Vše. co bych mohl o dramatu napsat či říci, je slabší než vlastní inscenace či dílo. Jedná se o vynikající dramatický počin Arény a to po všeh stránkách: počínaje dramaturgií, scénou, režií a výsostnými hereckými výkony !!! Prostě jedno z geniálních divadelních představení v Ostravě. Pokud bychom se uzavřeli divadlu (a potažmo literatuře), ve kterém "sídlí vážný a nepohodlný, o změnu usilující duch, pak se to rovná vyhlášení bankrotu" (Ingeborg Bachmann).
Sylva23.2. 2011 21:53:00
Tak jsem myslela že výbuchy smíchu u Brýlí nic nepřekoná.. ale po dnešním zhlédnutí Pensionu mi ten úsměv sleze za hodně dlouho :D.. od počátku do konce skvělé!
info21.2. 2011 14:12:00
Odpověď pro Jirku: Děkujeme za Váš zájem, ale DVD představení Panočka sehnat nelze. Záznamy představení nejsou určeny pro veřejnost. Používají se jen pro potřeby divadla.
Jirka18.2. 2011 22:06:00
Dobrž den, chtl jsem se zeptat, jestli lze někde sehnat záznam (na dvd) bezkonkurečně nejlepší divadelní hry Panočka? Děkuji za odpověď.
info17.2. 2011 08:31:00
Odpověď pro Petra: Senioři a studenti u nás slevu na vstupném mají. Obyčejná vstupenka stojí 150,-, slevněná stojí 100,- Kč.
Petr16.2. 2011 14:17:00
Poskytujete seniorům nějakou slevu na vstupném? Děkuji
Raduse737.2. 2011 20:18:00
Premiéra Dávníků byla skvělá; i Kosta byl skvělý. Díky!
Ivan Krejčí, umělecký šéf4.2. 2011 13:44:00
Pro Barču: Dobrý den, tato diskuze není určena pro řešení personálních otázek divadla. S dotazem se můžete obrátit přímo na mě prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pěkný den Ivan Krejčí
2.2. 2011 15:55:00
Barča1.2. 2011 20:52:00
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda plánujete nábor nových herců, popřípadě na základě čeho je vybíráte.

Předem mnohokrát děkuji za odpověď.
Ivan Krejčí, umělecký šéf31.1. 2011 15:40:00
Pro mošu: Dobrý den,díky za názor a jen pár slov k panu Kostasovi, viděl jsem premiéru a tam byl vynikající, možná jeho výkon poznamenala nastupující chřipka, hrál totiž s horečnou a zřejmě to mělo nějaký vliv na výkon.
moša29.1. 2011 13:02:00
Dávnikové super,jen trochu ukecané,pan Kostas opět bodoval neznalosti textu,nechápu proč v tom hraje.Neustále chodil pro nápovědu!Jinak ostatní skvělé!!Díky!!
Erik23.1. 2011 03:40:00
Videoportál "nechválím". Bo fčil budou ešče delší fronty na lístky :-) !!!
Tomáš20.1. 2011 10:52:00
Videoportál byl vynikající nápad! Chválím!
Erik18.1. 2011 04:53:00
Pardon, omlouvám se, červ si zařádil i tady O-:(
Erik18.1. 2011 04:50:00
Mé milé info! Japasi asi máme vysvětlit, že "sezóna končí v červu" ?
Erik18.1. 2011 04:49:00
Mé milé info! Japasi asi máme vysvětlit, že "sezóna končí v červu" ?
Erik18.1. 2011 04:49:00
Mé milé info! Japasi asi máme vysvětlit, že "sezóna končí v červu" ?
info11.1. 2011 09:37:00
Odpověď pro Sáru Pokud máte zájem o aktuální informace, pošlete svou emailovou adresu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Sára11.1. 2011 06:52:00
Dobrý den, chci se zeptat jakou cestou se dozvědět o slevněných představeních divadla? Například včera tj. 10.1.2011 bylo představení za 70 Kč, Jubileum a bylo to krásné..Děkuji
info8.1. 2011 09:34:00
Odpověď pro Bet
V pondělí 10. ledna hraje Helmuta Michal Moučka. Ve čtvrtek 3.2. opět Michal Moučka a v úterý 15.2. hraje Albert Čuba. U únorových termínů je však změna vyhrazena.
Bet7.1. 2011 22:26:00
Dobrý večer, mohu se prosím zeptat, kdo má hrát 10.1., 3.2. a 15.2. v Jubileu Helmuta? Děkuji.
Lukrécie6.1. 2011 23:59:00
Konečně jsem se dostala na Hamleta-buď nebyl čas nebo nebyly lístky, ale stále jsem na něho myslela.A mé tušení, že zase budu účastnicí úžasného představení a skvělých hereckých výkonů se potvrdilo. Zejména pan Čapka, Vaněk a paní Sasínová si zaslouží velikou POCHVALU a samozřejmě pan režisér.
Ivan Krejčí, umělecký šéf6.1. 2011 12:20:00
Pro Karin Rossenkrantz: Děkuji Vám za názor a jsem rád, že zde probíhá debata nad inscenacemi ostrá a vášnivá, ostatně Vaše téměř divadelní příjmení Vás k tomu skoro předurčuje:-) Přeji také mnoho štěstí a zdraví Vám i Vašim přátelům a těším se další Vaše návštěvy a diskuzní příspěvky.
info6.1. 2011 10:08:00
Vánoční poukázky z roku 2009 platily v sezóně 2009/2010, a ta skončila v červnu 2010. Poukázky, které se prodávaly minulé vánoce - t.j. v roce 2010 - platí na sezónu 2010/2011, která končí v červu 2011. Vaše poukázka tedy již propadla, ale pokud by jste měla zájem o představení 10.1. - Jubileum, nebo 12.1.- Hra snů - mohu Vám vyjímečně nabídnout výměnu poukázky za volnou vstupenku. Napište mi, prosím, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a já zařídím vše potřebné.
6.1. 2011 07:40:00
teda prodávaly :)
Simona Čejková6.1. 2011 07:40:00
Dobrý den, chci se zeptat, zda ještě platí "vánoční poukázky", které se prodávali minulé vánoce (2009) na pokladnách Arény.
Děkuji
Odpověď pro Nikol5.1. 2011 09:44:00
V každé předplatitelské skupině je vymezený počet vstupenek k volnému prodeji. Bohužel, představení 7.ledna pro skupinu APá je již vyprodáno. Další představení pro vaši skupinu je 4.února - Hamlet. Jednu vstupenku navíc jsem vám rezervovala na vaše jméno. Pokud budete mít zájem, vstupenku si vyzvedněte v pokladně divadla do 10. ledna nebo si rezervaci prodlužte v pokladně KSA, tel. 595 155 595.
Za KSA Lea Dokupilová
Nikol Polášková4.1. 2011 17:15:00
Dobrý den, mám předplatné studentské typ A na pátek, chtěla jsem se zeptat, protože by se mnou chtěla jít i mamka, jestli je možné koupit na tyto předplacené hry i vstupenku na místě. děkuji
Karin Rossenkrantz2.1. 2011 13:26:00
Chtěla bych tímto reagovat na příspěvek pana Litvíka.V úvodu jen tolik,že poslední 3 roky s přáteli pravidelně a rádi navštěvujeme Komorní Scénu Aréna a vždy jsme byli tu více (ve většině případů),tu méně spokojeni,nikdy bych si však nedovolila tak negativní reakci,jakou zde představil pan Litvík.Navrhovat stáhnutí nějakého titulu mi připadá značně přehnané a trapné.Inscenace Bílého Manželství není žádnou chybou Arény,já osobně i mí přátelé bychom naopak chtěli hercům a um.vedení Arény poděkovat za to,že se nebáli představit svým divákům také jinou formu divadelní produkce.Vizuální divadlo se pravda,nemusí zamlouvat všem,nicméně z mého pohledu je to pro Arénun krok vpřed.Můžeme samozřejmě polemizovat nad tím zda scénických přestaveb není až příliž mnoho,zda charaktery jednotlivých postav jsou dostatečně vykresleny atd.Ale schazovat práci herců je nevkusné,zvláště s příhlednutím k faktu,že tento divadelní styl není Aréně zcela vlastní a tak i pro ně to asi bylo složitější,nicméně odvedli dobrou práci.
Kdybych použila "stejný metr" jako pan Litvík mohla bych poukázat na inscenaci Play Strindberg.Nevím, zdali jsme měli jen to "štěstí" a v den, kdy jsme tento kus zhlédli neměli herečtí představitelé svůj den,či textové výpadky i nevýrazné a zcela nevyvážené kreace předvádějí vždy,ovšem ani přes mou nespokojenost bych nikomu nenavrhovala derniéru této hry.
Divadlo přece vychází ze života a i v životě každého z nás se něco zdaří a něco nevyjde tak jak bychom si přáli.Trochu více pochopení a nadhledu pane Litvíku.
V úvodu Nového roku bych chtěla jménem svým a jménem svých přátel popřát všem pracovníkům Komorní scény Aréna mhoho zdraví,pracovních úspěchů,osobního štěstí a samosebou také mnoho krásnýc a úspěšných inscenací.
Těšíme se na nové projekty a pokud zde ještě mohu vyjádřit jistou naději- vždy jsme byli okouzleni prací pana režiséra Hübnera-Ochodla.
Jeho "Kdo se bojí Virginie Woolf" to byl nezapomenutelný herecký koncert všech aktérů (škoda té brzké derniéry).Stějně tak nás oslovilo i jeho Jubileum,opravdu moc dobrý kus.A tak na závěr jen skromné přání,abychom znovu mohli obdivovat práci nejen jeho,ale i dalších hostujících řežisérů,to vše na scéně naší oblíbené Arény.
info30.12. 2010 10:03:00
Odpověď pro Jana

Děkujeme za upozornění, chybu jsme odstranili a omlouváme se. Velká omluva patří Daně Fialkové.
Jan28.12. 2010 10:16:00
Na stránce připravované inscenace Dávníkové jsem nenašel roli Babiny a její představitelku. Nevypadlo vám to? V nějaké dřívější zprávě jsem zahlédl také jméno Dany Fialkové, tak by to možná mohla hrát ona...
Ivan Krejčí,umělecky šéf14.12. 2010 14:30:00
Vážený pane Litviku,děkuji Vám za kritický názor,byť vlastně není důvod k radosti. Jen doufám,že nám i nadále zachováte přízeň. Jsem přesvědčen,že náš stávající reportoar i další inscenace,které připravujeme budou dobrým důvodem nám ji zachovat. Omyly se nevyhýbají nikomu z nás,přestože pracujeme s plným nasazením. Samozřejmě mě mrzí,když práce vynikajících herců vyjde vniveč a na rozdíl od jiných inscenaci,pak mohou jejich výkony působit až amatérsky,ale ujišťuji Vás,že chyba není na jejich straně,protože pro tuto inscenaci udělali víc,než bylo možné. Děkuji Vám a těším se na Vaše další reflexe. Ivan Krejčí
Radek Litvik12.12. 2010 22:16:00
Skandál a perverze naruby


Je s podivem, že již de facto dramaticky špičkově vyprofilovaná Komorní scéna Aréna uvádí „osekané“ Bílé manželství Tadeusze Róžewicze. Původní drama je navýsost skvostné, ale nastudování a provedení režisérkou Joannou Zradou se stává noční můrou dramatické tvorby. Ne svým sexuálním obsahem (ten v dnešní době již nemůže šokovat), ale vlastním necitlivým nastudováním, které nebere ohled na herce, ale ani na diváky. Nepoučený divák musí být zcela zmaten při pomyšlení, co se na jevišti vlastně odehrává. Děj není rozkryt a vyložen, režisérka tápe ve své práci jako v mlze, je zcela bezradná a tomu odpovídá také neustálá výměna scény co deset minut. Tyto změny scény jsou tak rušivé, že si divák vlastně ani nemůže vzpomenout, co bylo v předchozím obraze (pro kulisáky je to takové cvičení ve „fitku“). Režisérka není schopna pracovat s textem ani s herci, neboť z původní hry T. Róžewicze nezbylo vlastně nic, ani ten pomyslný symbol „manželství stojícím na sexu“. Herecké výkony jsou podprůměrné, první dáma souboru, Alena Sasínová-Polarczyk, hraje takovou čurdu, že je až k neuvěření, že režisérka i vedení divadla dovolí takovou dehonestaci herečky. Lze namítnout, že není malých rolí, ale v tomto případě se jedná o part vhodný pro konzervatoristku. Nevyrovnané a kontroverzní jsou také scény, které bychom mohli nazvat v Bílém manželství odlehčujícími a vysvětlujícími, ale není tomu tak: volba režisérky padla na dámy Fialkovou a Logojdovou, na herecky nevyrovnané duo hereckého amatérismu a herecké noblesy. A takových necitelných a zranitelných zásahů je v představení mnoho. Drama Bílé manželství v Aréně se tak stává skandálním a perverzním představením naruby, kdy dochází k popření Arény sebe samé a zbourání „všeho“, co pracně vystavěla původní dramaturgie (T. Vůjtek) a režiséři Arény. Tomuto kusu nepomůže v konečném důsledku nic, jen jeho stažení z repertoáru, neboť jeho sledování se stává opravdovou torturou. Pravda, jak píše Michel Houellebecq v románu Mapa a teritorium, je skandální a bez ní nemá nic cenu. Upřímná a naivní vize světa, už to samo je mistrovský kus. Zůstat živoucí znamená především nelhat si, dívat se na svět takový, jaký je, a hlavně tento krutý a nepříjemný pohled vydržet, jakkoli se nám přitom po sartrovsku zvedá žaludek.
Ivan Krejčí,umělecky šéf2.12. 2010 15:10:00
Pro Petru: Děkujeme za příspěvek i chválu, jen bych Vám chtěl doporučit další naše komedie,které snad dosvědčí,že ani na tomto poli jsme se neflákali - Penzion pro svobodné pány, Brenpartija, Play Strinberg a rozhodně bez humoru nejsou ani další kousky:-) Těšíme se na Vaši návštěvu. IK
Petra1.12. 2010 21:38:00
Dobrý večer,opět skvělý výkon i v "letité" inscenaci Brýle.Děkuji.Škoda jen, že nic nového podobně dobrého už v Aréně dlouho nevzniklo.Co se děje?
info16.11. 2010 10:17:00
Jednoduše: "předplatitelská kartička" vlastně simuluje vstupenku. Funguje to tak, že divák si vlastně "předplatí" několik představení dopředu, které zhlédne v nějakém časovém horizontu. Nemusíte se starat o kupování vstupenek a nemusíte se děsit vyprodaných představení. Víte, kdy máte přijít na jaké představení a při vstupu do sálu místo vstupenky ukážete onu "předplatitelskou kartičku".
info15.11. 2010 11:56:00
Odpověď pro Elisku - v současné době je v prodeji ještě předplatné - TYP N - novoroční (čtyři tituly z našeho repertoáru v období leden - červen 2011), cena - obyčejné předplatné 560 Kč/studentské 360 Kč + 2 slevové kupóny v celkové hodmotě 100 Kč. Koupit se dá v pokladně Komorní scény Aréna.
Prodej ostatních typů předplatného jsme ukončili v měsíci říjnu. Všechny informoce o předplatném se dozvíte na našich www.stránkách - pod "prodejem online" - kolonka předplatné. Přeji hezký den!
eliska12.11. 2010 22:31:00
Dobry den, mam dotaz ohledne "predplatitelskych karticek". Co to vlastne je? Kolik to stoji? Jak dlouho to plati? Kdy se to da koupit? Atd. Dekuji mockrat za odpoved.
eliska12.11. 2010 22:29:00
info10.11. 2010 14:18:00
Odpověď pro Aďu - dne 24.11. by měla hrát Ofélii Zuzana Truplová. Definitivní obsazení bude ale potvrzeno až 18.11. 2010, protože u alternací platí ono známé rčení "změna vyhrazena".
Aďa7.11. 2010 20:24:00
Dobrý den, mohu se zeptat, kdo bude hrát 24.listopadu Ofélii?
Ivan Krejčí, umělecký šéf6.11. 2010 11:10:00
Pro Lukáše - Dobrý den, toto fórum jistě není o personálních otázkách divadla. Pokud máte zájem o práci v divadle, obraťte se na mě prostřednictvím mailu nebo osobně.
Lukáš5.11. 2010 19:41:00
Dobrý večer, chtěl jsem se jen zeptat jestli příjímate do souboru další herce.
Ivan Krejčí, umělecký šéf3.11. 2010 14:22:00
Odpověď pro Renču- Taky Vám děkuji za přízeň, ale pan Mikulášek u nás hostovat nebude ani v příští sezóně a ani s ním nejsme v žádném jednání o budoucím hostování. Přeji hezký den. IK
bulík3.11. 2010 11:20:00
Znamená to, že v další sezóna by pan Mikulášek hostovat mohl?
info2.11. 2010 09:52:00
Odpověď pro Renču - děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že nám zůstanete nakloněna, i když v této sezóně u nás Jan Mikulášek hostovat nebude.
info2.11. 2010 09:43:00
Odpověď pro Aďu - dvě slevy (studentská a rodinná) se na Vánoční hru kombinovat nedají. Vstupné pro studenta a jedno dítě tedy bude činit 120,- Kč.
Renča29.10. 2010 20:25:00
Dobrý den... vlastně večer. :-)) Chtěla bych se zeptat, zda v Aréně bude NĚKDY režírovat nějakou hru můj oblíbený režisér Jan Mikulášek? Jinak jste mooooc super. Díky, že jste. Renča
Aďa29.10. 2010 15:47:00
Dobrý den, kolik bude stát vstupné na vánoční hru pro 1 studenta + jedno dítě?
INFO27.10. 2010 17:13:00
ODPOVĚĎ pro Terku - nemusíte. V den kdy hrajeme pro vaší předplatitelskou skupinu (máte ji napsanou na předplatitelské kartičce) můžete přijít a zhlédnout představení. Není třeba nic dopředu dávat vědět.
Terka26.10. 2010 22:26:00
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když mám předplatné, musím dát předem vědět, že na představení půjdu?
info15.10. 2010 10:14:00
Odpověď pro Ivu Slámovou - Mirka Georgievová u nás hraje v inscenacích Sen noci svatojánské a Brýle Eltona Johna. Na další představení nezbývá, než se těšit...
info15.10. 2010 10:08:00
Vstupenky na Vánoční hru začneme prodávat 1.11. 2010. Rezervaci si můžete udělat již teď, a to na tel.č.: 595 155 595, nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Martin14.10. 2010 16:44:00
Kdy se začnou prodávat vstupenky na Vánoční hru? Děkuji.
14.10. 2010 15:53:00
Děkujeme za Váš zájem. Určitě to stojí za zvážení, zvlášť, když by byl ze strany diváků o takovou akci zájem.
a12.b3414.10. 2010 11:54:00
Nechtěli byste uvést premiéru nového představení nejdříve úvodní diskusí (třeba ve studovně knihovny města Ostravy), stejně jako uvádí NDM své premiéry v domě knihy Librex? Nezkusíte to? (Nebo přímo v Librexu?)
Lenka11.10. 2010 08:36:00
Hledáme svého spolužáka Vladislava Georgieva ze školy (SOU) a mně se to konečně podařilo i když v Ostravě už dlouho nebydlím. Je možné, že si nanás nevzpomene ale my jsme na něho v sobotu moc vzpomínali i po těch letech a všichni ho zdraví a doufají, že se třeba ozve a příště přijde i na sraz.
Zdraví Lenka, Hanka, Jitka, Mikyna, Jana, Rosťa, Mirko, Mojmír a Honza z S3B
Iva8.10. 2010 21:24:00
Neodpověděli jste mi na otázku ohledně paní Georgievové.... Mohla bych vás ještě jednou poprosit o odpověď?
8.10. 2010 12:56:00
V případě, že v programu uvádíme "zadané představení", tak se jedná o přestavení, na které se neprodávají vstupenky a celá kapacita sálu je objednaná - většinou pro nějakou firmu.
Alena O.7.10. 2010 17:35:00
Smím se zeptat, co znamená "zadané"?
tomáš david2.10. 2010 16:32:00
brenpartija-den poté....
jsem ostravský patriot,až nezdravě chorobný
má úcta k mému rodnému městu nevychází ani tak ze stavu dneška -jako spíše z úcty a pokory k těm zdánlivě bezvýznamným človíčkům,těm osudům pracantů z hutí,havírny-posléze těm potřebným z hald.

Téma vaší inscenace nebylo pro mne nové-nové bylo to divadelní ztvárnění-všechna čest....

už jen to zvládnutí jazyka,kostýmy-věru dobové,ta lehkost ironie,humoru v té přetěžké době se nenásilně snoubí s tragičností osudů protagonistů státu HALDA.

Mám upřímnou radost z výkonu mladých herců a jejich lidského,spontáního vnímání oné doby.

Počasí pozdního babího léta a včerejší silný zážitek pátečního podvečera mne inspiroval k procházce na haldu Ema-přestože příběh se odehrává o kus dál proti proudu-znovu jsem si jej užil.

Přeji celému vašemu souboru,aby ta radost,to teplo k srdcím,které tak mile rozdávate ,bylo věčné a nekončící,stejně tak ,jako ty průduchy teplého vzduchu oné haldy...........

díky moc-tomáš david
paní L.30.9. 2010 18:41:00
Nevadí mi,že Ostrava nezískala jakýsi ten titul, podstatné je, že máme u nás v Ostravě 2 nejlepší divadla v republice - Arénu a Bezruče. Znovu jsem se o tom přesvědčila na včerejším představení Jubilea. Hluboce smekám před režisérskou prací pana Hubnera-Ochodla a před hereckými výkony všech herců, zejména slečny Dočkalové a pana Kaluži. Díky.
Iva Slámová30.9. 2010 17:45:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ještě u vás bude hrát paní Georgievová. Je to výborná herečka a myslím, že je velká škoda, že se neobjevuje v žádném představení. Děkuji za odpověď. I. Slámová
info22.9. 2010 11:31:00
Odpověď pro Ondru
Na představení s označením MIMO můžete využít slevový kupón, který máte v rámci Vašeho předplatného a koupit si tak slevněnou vstupenku. Jinak kartička na přeplatné platí pouze pro představení, která uvádíme na předplatné a jsou označná různými skupinami. Vaši skupinu máte vyznačenou v pravém horním rohu kartičky. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ondra21.9. 2010 18:40:00
Dobrý den, mohu při návštěvě představení označeného MIMO použít své předplatné, nebo musím zaplatit plnou cenu? Předem děkuji za odpověď
Odpověď pro Davida27.8. 2010 14:04:00
Dodatek MIMO znamená, že vstupenky jsou volně v prodeji, nejedná se o žádnou z předplatitelských skupin. Ale i když je v programu uvedena předplatitelská skupina, vstupenku si můžete koupit, protože v každé předplatitelské skupině je vymezený počet vstupenek, které lze zakoupit před představením. Vaše KSA
David27.8. 2010 13:11:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co v sekci program znamená u názvu představení dodatek MIMO, děkuji předem.
art20.8. 2010 16:45:00
za B je správně
Vašek17.8. 2010 09:31:00
Taky se mi nové stránky líbí. K těm profilům, řekl bych, že je správci stránek nedostali k dispozici, jinak by je určitě vyplnili. Nebo je zde možnost, že tito herci o sobě informace zveřejnit nechtějí.
Už se těším na další divadelní sezónu, jste super!
Zita27.7. 2010 11:21:00
Dobrý den. Gratuluji k novému designu webovek. Zajímalo by mne, proč u některých herců jsou jejich profily neúplné... Děkuji za odpověď. Ať se vám v nové divadelní sezóně daří.
Natálie20.7. 2010 14:18:00
Nové stránky jsou moc pěkné, těšíme se na Terezku a Alberta na Shakespearovských slavnostech!
Jájina14.7. 2010 17:09:00
Nové internetové stránky se vám povedly a taky je fajn, že jste už uvěřejnili program na září! Užívejte léta, už se na vás těšíme!
divák5.7. 2010 22:45:00
Nové internetové stránky jsou fajn. Líbí se mi jejich přehlednost a funkčnost.
61